Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Mała retencja a Program Inwestycji Strategicznych 2022

program inwestycji strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład to Edycja trzecia jest przeznaczona dla gmin, powiatów, związków międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Na liście zadań, na które można uzyskać dofinansowanie, jest „gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie„. Projektowanie systemów retencji wody to jedna ze specjalności Biura Projektowego HydroBIM. Celem retencji wody jest zatrzymanie lub spowolnienie odpływu wody do zlewni, co pozwala na zapobieganie suszom i powodziom. Zbiorniki małej retencji wykorzystują naturalne właściwości otoczenia i ich budowa nie nie jest tak kosztowna, jak dużych polderów przeciwpowodziowych. Dlatego, jeśli w gminie zagrożenie suszą lub powodzią jest realne, warto rozważyć inwestycję w małą retencję i sfinansować projekt funduszami z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład!

Czym jest mała retencja?

Mała retencja to system działań pozwalających na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wody. Te działania mają na celu zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Jednym z elementów systemu małej retencji jest budowa lokalnych małych zbiorników, modernizacja stawów, oczek wodnych, renaturyzacja małych rzek, tworzenie kwietnych łąk. Takie działania, oprócz zapobiegania powodzi i suszy, korzystnie wpływają na środowisko naturalne i zwiekszają atrakcyjnośc turystyczną okolicy.

różnorodność biologiczna

Jak HydroBIM może pomóc uzyskać dofinansowanie z Programu?

Jesteśmy Biurem Projektowym, specjalizującym się w hydrotechnice. Dzięki doświadczeniu w nadzorze realizacji budowli hydrotechnicznyh i zastosowaniu nowoczesnych technologii cyfrowych potrafimy szybko i dokładnie oszacować wartość projektu budowlanego. W 2021 roku zrealizowaliśmy analizę systemu małej retencji dla gminy Wielopole Skrzyńskie. Dla Gminy Jeżowe opracowaliśmy analizę hydrauliczną i dokumentację przedprojektową dla inwestycji ochrony przeciwpowodziowej. Jeśli Twoja gmina potrzebuje informacji i rady, jak wypełnic wniosek w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, służymy radą i pomocą.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać bezpłatną konsultację

Program inwestycji Strategicznych – kto może uzyskać dotację?

Do dnia 15 lutego 2022 są przyjmowane wnioski w drugim i trzecim etapie Programu. Drugi etap zapewnia wsparcie finansowania lokalnych inwestycji strategicznych, mających na celu:

  • zwiększenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
  • poprawa warunków życia obywateli
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju

W ramach drugiego etapu przyjmowane są wnioski na dofinansowanie projektów w obszarze gospodarki wodnej, w tym retencji wody – takie projekty mogą liczyć na dofinansowanie do 85% wartości inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Każda jednostka samorządu terytorialnego w ramach drugiej edycji Programu może złożyć maksimum 3 wnioski, po jednym w każdej grupie wartości inwestycji:

  • 65 mln PLN
  • 30 mln PLN
  • 5 mln. PLN

Dodatkowe fundusze dla gmin, gdzie działały PGR-y!

Program Inwestycji Strategicznych w trzeciej edycji przewiduje wsparcie dla gmin, na obszarze których dziaałały kiedyś PGR-y, czyli państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Termin składania wniosków jest taki sam, jak w edycji drugiej, czyli do 15 lutego 2022. Jesli gmina uczestniczy w edycji drugiej Programu, a na jej terenie działały kiedyś PGR-y, to może wnioski składać dodatkowo, niezależnie od limitów drugiego etapu.

To bardzo ważna wiadomość, bo udział własny w edycji trzeciej to tylko 2% wartości inwestycji. Można złożyć dwa dodatkowe wnioski, po jednym o wartości do 2 mln PLN i do 5 mln PLN.

Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu zbiorników małej retencji i praktycznej realizacji kontraktów pomożemy przygotować wstępną analizę projektu wraz z wyceną.

Jeśli w Gminie są już planowane inwestycje małej retencji, na które nie ma jeszcze potwierdzonego finansowania, warto wykorzystać szansę, jaką daje Program. Czasu jest mało, także skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby uzyskać wstępną informację. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak uzyskać dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład?

Do 15 lutego 2022 trwa nabór wniosków. Wnioski składa się poprzez specjalną aplikację, a wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Sprawdź na https://bgk.pl

Sprawdź więcej informacji o programach retencji wody w 2022

Mała retencja a Program Inwestycji Strategicznych 2022
Przewiń na górę