Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Morski Port Gdynia S.A. wdraża Digital Twin

Port Gdynia Digital Twin

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA i konsorcjum kierowane przez HydroBIM sp. z o.o. zawarły 5 sierpnia 2022 roku umowę na realizację sytemu zarządzania informacją „Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia„. Przedsięwzięcie, realizowane w technologii BIM, ma na celu budowę systemu informatycznego wspomagającego efektywne zarzadzanie informacją cyfrową według koncepcji Smart Port.

Założenia projektu Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności zarządzania infrastrukturą portową. W ramach projektu powstanie trójwymiarowy model portu, obejmujący dane geograficzne GIS (w tym batymetrię) i obiekty infrastruktury Portu Gdynia.

Sercem Cyfrowego Bliźniaka Portu Gdynia będzie system CDE (Common Data Environment), odpowiedzialny za integrację danych historycznych i bieżących oraz zarządzanie dostępem do informacji.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. konsekwentnie wdraża metodykę BIM i w praktyce realizuje ideę inteligentnego portu.

Wdrożenie systemu zarządzania zintegrowaną informacją cyfrową ma na celu poprawę efektywności pracy oraz wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności Portu.

Czym jest Cyfrowy Bliźniak?

Cyfrowy bliźniak to wirtualny model, którego zadaniem jest odwzorowanie realnego obiektu. Cyfrowy bliźniak obejmuje cały cykl życia obiektu, a więc integruje dane historyczne i zbierane w czasie rzeczywistym. Poprzez symulacje i uczenie maszynowe pomaga wyciągać wnioski i wspiera proces decyzyjny.

Funkcje cyfrowego bliźniaka

 • intuicyjny interfejs graficzny 3D, ułatwiający zlokalizowanie i dostęp do informacji
 • integracja i centralizacja danych wewnętrznych i zewnętrznych
 • cyfrowy obieg dokumentacji
 • bezpieczeństwo informacji
 • inwentaryzacja i monitoring infrastruktury portowej
 • analizy i symulacje

Korzyści z wdrożenia cyfrowego bliźniaka

 • łatwa lokalizacja danych
 • sprawne zarządzanie danymi w chmurze
 • bezpieczne środowiski do wariantowania, testów i analiz
 • gotowość do adaptacji nowych technologii cyfrowych
 • poprawa bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności procesów
 • poprawa konkurencyjności

Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Jest państwową jednostką gospodarczą, powołaną do zarządzania obiektami infrastruktury portowej. Port Gdynia jest jednym z największych portów bałtyckich. Port obsługuje ładunki masowe, kontenery, statki ro-ro i przewozy promowe. Korzystne położenie geograficzne i rozwinięta sieć połączeń kolejowych i drogowych jest dużym atutem tego uniwersalnego portu, który jest węzłem bazowym transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dla korytarza Morze Bałtyckie – Adriatyk.

Nowa inwestycja, budowa portu zewnętrznego ma na celu zwiekszenie zdolności przeładunkowych gdyńskiego portu. Do portu będą mogły zawijać statki o długości ponad 400 metrów i zanurzeniu 16 metrów. Według prognoz w pierwszych latach nowe nabrzeże obsłuży przeładunki 300 000 – 1 000 000 TEU rocznie.

Zarząd Portu metodycznie i skutecznie wdraża politykę cyfryzacji i ideę Smart Ports, co stawia go w czołówce portów europejskich.

Wykonawca: konsorcjum pod kierunkiem HydroBIM sp. z o.o.

Za realizację zintegrowanego systemu zarządzania informacją „Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia” odpowiada krakowska spółka technologiczna HydroBIM

To nowoczesne biuro projektowe BIM, skupiające zespół cyfrowych inżynierów pod kierunkiem Tomasza Rajpolda. Firma specjalizuje się w hydrotechnice i pracuje między innymi dla PGW Wody Polskie, Aecom Polska, Sweco Polska. W ramach zadania HydroBIM wykona między innymi modele BIM i zaprojektuje środowisko CDE.

Scan-3d Symon Bloch w konsorcjum odpowiada za dostarczenie i aktualizację wysokiej jakości danych przestrzennych oraz inwentaryzacje i inspekcje z wykorzystaniem technologii LiDAR

Stowarzyszenie BIM to propagator cyfrowych technologii dla budownictwa i konsultant merytoryczny wdrożeń BIM.

Port Gdynia podpisanie kontraktu na cyfrowy bliźniak
na zdjęciu od lewej: Szymon Bloch – Scan-3D, Tomasz Rajpold – HydroBIM, Kazimierz Koralewski – ZMPG SA, Jacek Sadaj – ZMPG SA, Aleksander Szerner – Stowarzyszenie BIM. Źródło zdjęcia: port.gdynia.pl

Chcesz się dowiedzieć, jak uzyskać korzyści z wdrożenia BIM?

Powiązane wpisy:

Morski Port Gdynia S.A. wdraża Digital Twin
Przewiń na górę