Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak BIM usprawnia nadzór inwestorski w 2024?

nadzór inwestorski

Obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego występuje w przypadku robót o wysokim stopniu skomplikowania lub robót o istotnym wpływie na środowisko naturalne. Prawo budowlane wymaga włączenia do zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego na przykład dla budowli hydrotechnicznych, w których specjalizuje się HydroBIM. Z jednej strony podnosi to koszty inwestycji, z drugiej wpływa na jej efektywność. Wielu Inwestorów zastanawia sie, jak zoptymalizować ten koszt. Odpowiedzią jest cyfryzacja w budownictwie, a konkretnie metodyka BIM.

Co to jest nadzór inwestorski?

To system kontroli realizacji inwestycji budowlanej.

Nadzór inwestorski polega na kontroli przebiegu procesu budowy, a w szczególności

 • realizacji inwestycji zgodnie z projektem
 • dotrzymywanie harmonogramów
 • kontrolę prawidłowego rozliczenia kosztów
 • odbiorach robót budowlanych

Innymi słowy czuwa nad interesami Inwestora. Dlatego ważne, aby był wyposażony w narzędzia do wykonywania swojej pracy. Do tekich narzędzi zalicza się technologie informatyczne, a w szczególności modele cyfrowe BIM.

HydroBIM wspiera nadzory inwestorskie w części zadań Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły. Pracujemy w zespole Inżyniera Kontraktu.

cyfrowy bliźniak wały tarnów
Model koordynacyjny budowy wałów przeciwpowodziowych w Tarnowie, wykorzystany w nadzorze inwestorskim

Ile kosztuje nadzór inwestorski?

Przyjmuje się, że koszt nadzoru inwestorskiego to 2-3% wartości inwestycji. Koszty te ponosi Inwestor. Przy projektach infrastrukturalnych to poważny wydatek. Efektywne wykorzystanie tych nakładów ułatwia wykorzystanie możliwości, które daje metodyka BIM. Oprócz stworzenia modelu 3D, model BIM pozwala na zarządzanie informacją o budowie w funkcji czasu (4D) i pieniędzy (5D). BIM pozwala na optymalizację kosztów i wizualizację śledzenia postępów na budowie, także w trybie online. W 2023 roku wirtualne rady budowy to rzeczywistość.

Kto pełni nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego. Ta funkcja jest czasem mylona z Inżynierem Kontraktu. To dwie oddzielne role. Nadzór inwestorski wynika z przepisów Prawa budowlanego. Obowiązki Inżyniera kontraktu są znacznie szersze i opisane w wymaganiach Międzynarodowej Federacji Inżynierów i Konsultantów (FIDIC). Inspektor nadzoru inwestoskiego może być częścią zespołu Inżyniera Kontraktu.

Jeden czy kilku inspektorów nadzoru?

Inspektorem nadzoru może być osoba o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu i potwierdzonych uprawnieniach.

W zależności od złożoności inwestycji może być potrzebnych kilku inspektorów. Oprócz specjalisty od robót ogólnobudowlanych w zespole jest miejsce dla inspektora robót elektrycznych, sanitarnych lub hydrotechnicznych.

Jakie korzyści zyskuje inspektor nadzoru budowlanego z zastosowania BIM?

Inspektor nadzoru budowlanego korzysta z wdrożenia elementów BIM na wiele sposobów. Oto kilka przykładów:

 1. Lepsze zrozumienie projektu: Model BIM zawiera szczegółowe informacje o wszystkich elementach budowli, co pozwala inspektorowi nadzoru na lepsze zrozumienie projektu i szybsze wykrywanie potencjalnych problemów.
 2. Ułatwia komunikację: centralny model BIM umożliwia udostępnianie informacji o budowli wszystkim zaangażowanym w projekt. Pozwala to na szybszą i bardziej efektywną komunikację między wszystkimi stronami.
 3. Poprawia efektywność pracy: dzięki modelowi BIM inspektor nadzoru szybciej i łatwiej przeprowadzi inspekcję budowli oraz szybciej reagować na ewentualne problemy.
 4. Zwiększa bezpieczeństwo pracy: model BIM pozwala na lepsze zrozumienie ryzyka związanego z budową, co z kolei pomaga w zmniejszeniu ilości wypadków na budowie.
 5. Oszczędza czas i pieniądze: dzięki lepszej efektywności pracy, zastosowanie modelu BIM pomaga w oszczędzeniu czasu i pieniędzy na etapie budowy, co jest korzystne zarówno dla inwestora, jak i inspektora nadzoru.

Dlaczego nadzór inwestorski tak rzadko korzysta z BIM i jak to zmienić?

Hasło BIM, czyli Building Information Modeling, często działa na Inwestora lub Generalnego Wykonawcę odstraszająco. Staropolskie przysłowie mówi „boimy sie tego, czego nie znamy”. Bo w powszechnym przekonaniu BIM to:

 • nieznane i nie do końca przetłumaczone normy ISO
 • anglojęzyczne skróty, najczęściej trzyliterowe
 • tabelki, procedury,
 • programy (na pewno drogie)
 • i w ogóle po co to, skoro przez lata radziliśmy sobie bez BIM

Tak, to wszystko PRAWDA! Ludzie przez lata żyli bez Internetu, telefonów komórkowych, kart pamięci. Teraz nie wyobrażamy sobie życia bez technologii cyfrowych. I nie musimy wiedzieć, jak zbudować telefon, żeby z niego korzystać. Po prostu kupujemy technologię, a raczej sposób, w jaki ułatwia nam ona życie i oszczędza czas.

Nie inaczej jest z cyfryzacją w budownictwie. W HydroBIM stosujemy technologie cyfrowe, bo ułatwiają nam pracę i dają wymierne efekty szybko, sprawnie i tanio. Nie jest nam łatwo przekonać klientów do BIM. Powyższe obiekcje nie są wymysłami. To prawdziwe opinie, które często słyszymy w rozmowach z Inwestorem lub Generalnym wykonawcą.

Dlatego nie wprowadzamy BIM na siłę i na realnych przykładach pokazujemy niezwykłą skuteczność metodyki.

Począwszy od analizy projektu w powiązaniu z danymi GIS poprzez wariantowanie i optymalizację kosztorysów i harmonogramów aż do raportowania, nadzór inwestorski zyskuje narzędzia do sprawnej pracy.

Chcesz usprawnić nadzór inwestorski?

W HydroBIM mamy wymierne sukcesy we wdrażaniu elementów BIM w nadzorze inwestorskim. Bezboleśnie wdrażamy metodykę BIM do procesu inwestycji. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, po co i jak dodać komponent BIM do Zespołu. Wykorzystaj zalety technologii cyfrowej bez inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i pracowników. Team Leasing HydroBIM to skuteczny sposób na sprawną cyfryzację procesów i uzyskanie realnych zysków.

Jak BIM usprawnia nadzór inwestorski w 2024?
Przewiń na górę