Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

BIM Manager i zarządzanie projektem budowlanym

bim manager

Nowy zawód i popularny kierunek studiów podyplomowych. Czym zajmuje się BIM Manager i jakie są jego kompetencje? Na czym polega rola BIM Managera w procesie zarządzania realizacją projektu budowlanego?

Zawód: BIM Manager

W środowisku projektantów i architektów trwa dyskusja, czy to zawód a może raczej zestaw kompetencji. W praktyce nie ma to większego znaczenia, ponieważ duże firmy realizujące kontrakty budowlane, regularnie publikują ogłoszenia rekrutujące na tak właśnie nazwane stanowisko. My też jesteśmy przekonani, że to pełnoprawny zawód.

Wdrożenie BIM w przedsiębiorstwie wymaga wyznaczenia fachowca, który dysponuje wiedzą i praktyczną znajomością metodyki BIM i norm serii ISO 19650.

Building Information Modeling (BIM) jest metodyką zarządzania informacją o budowli, która pozwala na zintegrowanie w cyfrowym modelu danych z wielu źródeł. Oczywiste jest, że zarządzanie jest procesem – BIM Manager nim kieruje.

Dlatego, oprócz wiedzy o BIM ważne jest, aby taka osoba dysponowała szerszą wiedzą, obejmującą zagadnienia architektury, projektowania, realizacji inwestycji i eksploatacji budowli. Taki BIM Manager potrafi sprawnie komunikować się z uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Manager czy Koordynator?

BIM wprowadza do terminologii budownictwa mnóstwo nowych pojęć. Często są to trzyliterowe akronimy (LOD, BEP, IOD, EIR, CDE itd.) i nazwy nowych funkcji. Prowadzi to czasem do pewnego zamieszania i nie inaczej jest w tym przypadku. Aby rozwiać wątpliwości, kto jest kim, porównaj kompetencje jednego i drugiego.

Kompetencje BIM Managera są szersze i koncentrują się na tworzeniu i zarządzaniu procesami wymiany informacji bazującymi na technologii BIM. Według książki „BIM dla Managerów” ( szczerze polecamy lekturę) to:

 • omawianie zagadnień dotyczących technologii BIM
 • uzgadnianie zasad wdrożenia standardów BIM w projekcie
 • nadzorowanie zagadnien związanych z bezpieczeństwem danych
 • określenie celów wdrożenia BIM
 • dobranie właściwych procedur i narzędzi
 • opracowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem BIM
 • zarządzanie zaspołem BIM i procesem produkcji modeli BIM
 • Koordynacja procesu wymiany informacji przy zastosowaniu platformy CDE

BIM Koordynator to ekspert oprogramowania BIM i dysponent pracy projektantów i modelarzy BIM różnych branż. Praca BIM Koordynatora opiera sie na poniższych kompetencjach:

 • koordynacja przestrzenna modeli
 • wykrywanie kolizji
 • nadzór nad higieną pracy na modelu
 • kontrola podziału modeli

Koordynator wspiera zespół projektowy i BIM Managera w zakresie wykrywania kolizji, delegacji zadań i raportowania. W szczególnych przypadkach, na przykład w „oszczędnościowej” wersji wdrożenia BIM, może to być jedna osoba. Jednak jak widać z porównania kompetencji, zakres zadan i odpowiedzialność są diametralnie różne.

zarządzanie informacją bim manager

Outsourcing Managerów BIM

Rekrutacja do zespołu BIM wymaga umiejętności właściwej oceny kandydatów. Duża oferta studiów podyplomowych BIM teoretycznie daje podstawy do stwierdzenia, że jest wystarczająco dużo wykwalifikowanych specjalistów zarządzania projektami procesu BIM. W praktyce trzeba pamiętać, że oprócz wiedzy teoretycznej liczy się doświadczenie zdobyte przy realizacji BIM.

W HydroBIM tworzymy zespoły zadaniowe inżynierów, których członkowie zdobyli doświadczenie przy realizacji największych projektów hydrotechnicznych w Polsce. Zaletą outsourcinu jest pominięcie długotrwałego, kosztownego i obarczonego ryzykiem procesu rekrutacji. Sprawdź, na czym polega oferta Body/Team Leasing BIM

Szukasz wsparcia we wdrożeniu BIM w hydrotechnice?

Powiązane treści:

BIM Manager i zarządzanie projektem budowlanym
Przewiń na górę