Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Konsultacje społeczne w inwestycjach infrastrukturalnych

konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne są obowiązkowe w przypadku inwestycji mających wpływ na środowisko. W praktyce oznacza to, że przy wszystkich inwestycjach infrastrukturalnych konsultacje społeczne powinny się odbyć. I tak dzieje się w rzeczywistości. Jednak forma i jakość tego typu spotkań często odbiega od oczekiwań uczestniczących w nich stron. W HydroBIM opracowujemy wnioski o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stąd nasze wnioski poniżej i zaproszenie do dyskusji nad formą konsultacji społecznych teraz i w przyszłości.

Problemy i wyzwania konsultacji społecznych

Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których brakuje jasności i przejrzystości w procesie konsultacji społecznych. Komunikacja między inwestorem a społecznością lokalną nie zawsze jest skuteczna i efektywna. Bywa, że lokalni interesariusze często nie mają pełnej informacji na temat projektów infrastrukturalnych lub po prostu nie rozumieją prezentowanego im projektu i nie mają zaufania do decyzji podejmowanych przez władze.

A to prowadzi do narastającego niezadowolenia i oporu wobec inwestycji. Co więc zrobić, aby konsultacje społeczne nie były wyłącznie formalnością, a dawały korzyści uczestnikom?

Wykorzystać w konsultacjach społecznych nowoczesne technologie

Technologie cyfrowe mogą znacznie usprawnić proces konsultacji społecznych. Strony internetowe i profile społecznościowe inwestora lub władz lokalnych umożliwiają zbieranie wniosków i opinii, co prowadzi do zebrania reprezentatywnych i zróżnicowanych głosów, a w efekcie lepsze przygotowanie do właściwych konsultacji. i to już się dzieje. Jednak warto pójść kilka kroków dalej.

Wykorzystanie takich technologii, jak BIM i GIS przyczyni się do usprawnienia przebiegu konsultacji społecznych w inwestycjach infrastrukturalnych. Technologie te umożliwiają zintegrowane zarządzanie informacją, wizualizację projektów oraz łatwiejszy dostęp do danych geoprzestrzennych. 

Wyobraźmy sobie, jak może przebiegać spotkanie interesariuszy z wykorzystaniem wirtualnego modelu inwestycji. 

Prezentacja modelu, osadzonego w kontekście danych geograficznych ułatwia zrozumienie projektu osobom “nietechnicznym”. Technologia BIM umożliwia tworzenie wirtualnych modeli 3D, które umożliwiają lepsze zrozumienie skali projektu, wyglądu i wpływu na otoczenie. Integracja danych GIS natomiast wprowadza analizę danych geoprzestrzennych, co nadaje ogólny kontekst i umożliwia przewidywanie potencjalnych skutków inwestycji na otoczenie.

Sparametryzowany model BIM pozwala na prowadzenie symulacji i analizy wariantów. Takie rozwiązanie daje znacznie więcej możliwości, niż wpatrywanie się i stukanie długopisem w statyczny rysunek 2D. Dzięki zastosowaniu Building Information Modeling nie trzeba sobie nic wyobrażać, bo wszystko można zobaczyć. A dzięki integracji z danymi GIS zlokalizować możliwe kolizje i ryzyka.

Naszym zdaniem konsultacje społeczne prowadzone z wykorzystaniem dynamicznego modelu BIM mają większe szanse na sukces.

Korzyści z efektywnych konsultacji społecznych

Uwzględnienie opinii i potrzeb społeczności lokalnej w procesie konsultacji może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa jego akceptację i zmniejsza ryzyko konfliktów. Ponadto konsultacje społeczne przyczyniają się do identyfikacji potencjalnych problemów i rozwiązań, które mogą wpływać na jakość i trwałość inwestycji – wygrywają więc wszyscy!

Poprzez uwzględnienie opinii i obaw społeczności lokalnej oraz wcześniejsze rozwiązanie potencjalnych konfliktów unikamy długotrwałych sporów prawniczych, protestów i opóźnień w realizacji projektów.

Trendy i innowacje w obszarze konsultacji społecznych

Korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy platformy współpracy online, może przyczynić się do jeszcze większej efektywności i dostępności konsultacji społecznych. Sztuczna inteligencja (AI) i analiza danych mają ogromny potencjał do zwiększenia efektywności konsultacji społecznych. Wykorzystanie AI w analizie opinii i komentarzy społeczności lokalnej może pomóc w identyfikacji kluczowych tematów i trendów. Analiza danych dostarczy bardziej obiektywnych i rzetelnych informacji na temat preferencji i potrzeb społeczności lokalnych, co przyczyni się do lepszego rozumienia i uwzględnienia tych potrzeb w procesie inwestycyjnym.

Kluczowe elementy udanych konsultacji społecznych

Należą do nich:

  • właściwe przygotowanie i planowanie procesu konsultacji społecznych,
  • jasne i otwarte komunikowanie się z interesariuszami, 
  • dialog w oparciu o dane a nie emocje, 
  • dostęp do rzetelnych informacji, 
  • uwzględnienie wyników konsultacji w podejmowaniu decyzji,
  • regularne monitorowanie i raportowanie postępów.

Efektem inwestycji infrastrukturalnych mają być długofalowe korzyści dla lokalnych społeczności. Dlatego zarówno im jak i inwestorowi powinno zależeć na wykorzystaniu możliwości, które daje proces konsultacji społecznych.

Jako HydroBIM, przygotowując model BIM inwestycji, chętnie przyczynimy się do sukcesu konsultacji społecznych.

Zapraszamy do rozmów!

Konsultacje społeczne w inwestycjach infrastrukturalnych
Przewiń na górę