Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Wdrożenie BIM krok po kroku

jak wdrożyć BIM

BIM, czyli Building Information Modeling, definiuje proces tworzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi danego projektu budowlanego. W teorii wdrożenie BIM w projektach infrastruktury liniowej przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności, lepsza koordynacja, optymalizacja kosztów i zwiększenie jakości projektu a w konsekwencji budowli. 

Krok 1. Decyzja: wdrażamy BIM

Jednym z powodów, które hamują wdrożenie BIM jest… tradycyjna metodyka pracy, obowiązująca w przedsiębiorstwie. Jak mawia staropolskie przysłowie, “lepsze jest wrogiem dobrego”. Przejście na BIM niewątpliwie jest ryzykowne – po prostu może się nie udać. Wdrożenie BIM jest decyzją biznesową – dlatego powinna to być decyzja podjęta i wspierana przez zarząd przedsiębiorstwa. 

Krok 2. Przygotowanie planu i strategii wdrożenia

Jeśli wdrożenie BIM ma poprawić efektywność pracy, to najpierw trzeba wiedzieć, co konkretnie chcemy poprawiać. Jeśli w przedsiębiorstwie jeszcze nie ma kompetencji BIM, to zatrudnienie BIM Managera lub zewnętrznego doradcy BIM jest konieczne. Proces wdrożenia musi mieć jasno zdefiniowany cel i zakres Należy określić w wymiernych jednostkach oczekiwane korzyści i założyć ramy czasowe i budżetowe wdrożenia. Jest to typowy projekt i należy nim zarządzać zgodnie ze stosowaną w przedsiębiorstwie metodologią project management.

Krok 3. Wybór oprogramowania BIM

Ważnym elementem planowania i strategii jest wybór oprogramowania. Właściwy wybór narzędzi wpływa na efekty i komfort pracy. Jest wiele platform BIM, a wybór odpowiedniej zależy od rodzaju zadań, jakie są do wykonania. Decyzja leży w kompetencjach BIM Managera. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć rady firmy doradczej. 

Krok 4. Pilotaż

Nowe procesy zwykle mają wady. W praktyce nie jest możliwe przewidzenie wszystkiego. Dlatego wdrożenie BIM na małą skalę, w celu skonfrontowania założeń z rzeczywistością jest bardzo ważne. Dzięki temu można zrozumieć, jak BIM działa w praktyce, jakie są wyzwania i jak je pokonać.

W HydroBIM wprowadzamy u naszych klientów elementy BIM – na przykład integrację danych BIM i GIS w modelu centralnym inwestycji. To też można potraktować jako swoisty pilotaż BIM.

Krok 5. Analiza i doskonalenie procesów

BIM nie jest magiczną formułą, która rozwiązuje wszystkie problemy. Zapisy norm serii ISO 19650 to jedynie zalecenia a nie sztywne ramy.  Dochodzenie do doskonałości wymaga czasu, wysiłku i cierpliwości. Te wszystkie składniki, oprócz czasu trudne do zmierzenia, powinny być uwzględnione w planie wdrożenia BIM.  Trzeba także pamiętać, że pilotażowe wdrożenie BIM to nie jest egzamin, tylko etap doskonalenia procesu.

Krok 6. Rozszerzenie wdrożenia BIM

Port Gdynia Digital Twin

Po udanej implementacji elementów BIM lub pilotażu, można rozpocząć wdrożenie na większą skalę. To proces ciągły, wymagający stałego monitorowania i doskonalenia.

Tak prowadzone wdrożenie BIM będzie źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w długim okresie.

Wyzwania i korzyści związane z wdrożeniem BIM w projektach infrastruktury liniowej

Jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany kultury pracy oraz dostosowania się do nowych metodologii i technologii. Jednak dzięki wdrożeniu BIM możliwe jest osiągnięcie lepszej jakości projektu, optymalizacja kosztów i terminów, a także zwiększenie efektywności całego procesu budowlanego.

Przykładowe projekty, takie jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK), obwodnica Zatora czy Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia, to konkretne wdrożenia BIM w infrastrukturze. Pokazują potencjał BIM dla całej branży budowlanej.

Jeśli szukasz konsultanta, który pomoże we wdrożeniu BIM w projekcie infrastruktury, 

skontaktuj się z HydroBIM

Wdrożenie BIM krok po kroku
Przewiń na górę