Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Korzyści z BIM, czyli jak zwiększyć zyski z kontraktu

korzyści z BIM

Model 3D to zaledwie początek korzyści z BIM. Metodyka BIM pozwala na przekształcenie płaskiej dokumentacji 2D do modelu 3D i cyfrowego zapisu praktycznie dowolnej ilości parametrów obiektów. Dzięki platformom wymiany danych dokumentacja w formie elektronicznej dostępna jest w każdej chwili i z każdego miejsca dla interesariuszy zaangażowanych w projektowanie, realizację inwestycji i później zarządzanie obiektem. Przedstawiamy zalety metodyki BIM, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do oszczędności dla inwestora i konkurencyjności oferty wykonawcy

Czwarty wymiar BIM: czas

Dobrze znane przysłowie mówi: „czas to pieniądz”. Optymalne zarządzanie czasem to jedna z kluczowych korzyści z BIM, jakie można uzyskać na etapie projektowania, realizacji inwestycji a następnie zarządzania obiektem.

 • dzięki integracji z danymi GIS projekt w technologii BIM pozwala na wierne odtworzenie rzeczywistych warunków w modelu cyfrowym
 • to z kolei pozwala na szybkie znalezienie i wyeliminowanie błędów i kolizji w dokumentacji
 • zastosowanie danych z pomiarów LiDAR i/lub fotogrametrii wydatnie przyspiesza prace geodezyjne
 • możliwość prowadzenia symulacji na modelu 3D pozwala na opracowanie optymalnego harmonogramu prac, w którym ważnym elementem są na przykład aspekty środowiskowe.

5D BIM – optymalizacja kosztów

Wzrost cen stali ostatnio spędza sen z oczu księgowym firm budowlanych. BIM pozwala na dokładne oszacowanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały, dlatego zmniejsza się ryzyko niedoszacowania lub przeszacowania zapasów. Przekłada się to na efektywność finansową i zyski lub straty wykonawcy. Korzyści z BIM w sferze kosztów to:

 • automatyzacja kosztorysowania
 • dokładność obliczeń
 • optymalizacja procesu płatności dzięki powiązaniu w modelu BIM kosztów i harmonogramów kolejnych etapów inwestycji

BIM 6D – optymalizacja energetyczna

Aspekty środowiskowe i energetyczne są w centrum uwagi zarówno polskiego Rządu, Unii Europejskiej jak i instytucji globalnych, na przykład Banku Światowego, który współfinansuje duże inwestycje hydrotechniczne w Polsce. Wdrożenie zarządzania projektem w metodyce BIM pozwala na sprawną analizę danych i optymalne projektowanie pod kątem założeń środowiskowych i energetycznych. Symulacje i wizualizacje, na przykład emisji CO2, pozwalają uzyskać przejrzyste analizy i raporty. Przykładowe korzyści z BIM:

 • w skali makro: optymalizacja inwestycji w zakresie uwarunkowań środowiskowych
 • w skali mikro: opracowanie modeli dla maszyn daje wymierne oszczędności paliwa i zwiększa dokładność prac budowlanych

BIM 7D – zarządzanie obiektem

Koncepcja Digital Twin, u ktorej podstaw leży metodyka BIM, pozwala na sprawne agregowanie informacji w cyfrowym modelu obiektu. Pozwala to na sprawne i skuteczne zarządzanie obiektem pod kątem

 • efektywnego wykorzystania w całym cyklu życia
 • optymalizacji kosztów eksploatacji
 • zarządzanie automatycznymi procesami w modelu Building Automation System

Ósmy wymiar BIM – bezpieczeństwo

Kwestie bezpieczeństwa, w tym także cyberbezpieczeństwa stają się kluczowe w obliczu zagrożeń naturalnych, spowodowanych na przykład zmianami klimatycznymi, ale także terroryzmem. W dobie powszechnego dostępu do Internetu szczególnie niebezpieczne dla funkcjonowania infrastruktury obiektu może być zagrożenie cyberprzestepczością. Dzięki uwzględnieniu tych aspektów w polityce zarządzania obiektem w metodyce BIM można zapobiec zagrożeniom i wymiernym stratom finansowym, spowodowanym przez zaburzenia funkcjonowania obiektu.

Korzyści z BIM – podsumowanie

Według obecnie obowiązujących regulacji prawnych (sierpień 2021) stosowanie metodyki BIM w zamówieniach publicznych nie jest obligatoryjne. Być może dlatego, mimo że mamy w kraju duże zasoby i możliwości stosowania BIM niewielu inwestorów i wykonawców decyduje się na wdrożenie BIM w praktyce. To szansa dla tych, którzy chcą uzyskać przewagę konkurencyjną i uzyskiwać lepsze wyniki operacyjne i umacniać pozycję na konkurencyjnym rynku budowlanym.

W HydroBIM specjalizujemy się w optymalizacji projektów i inwestycji hydrotechnicznych. Pomagamy uzyskać korzyści z BIM na każdym etapie inwestycji.

Korzyści z BIM, czyli jak zwiększyć zyski z kontraktu
Przewiń na górę