Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zbiornik Żelazny Most

zbiornik żelazny most

Zbiornik Żelazny Most ostatnio przykuwa uwagę za sprawą katastrofy ekologicznej na Odrze.

Według wiedzy na koniec sierpnia 2022 nie ma dowodów na to, że odpady wydobywcze z KGHM przyczyniły sie do zatrucia Odry. Tak czy inaczej Żelazny Most, największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych, budzi emocje i obawy o bezpieczeństwo.

Zbiornik Żelazny Most funkcjonuje od 1977 roku

Budowę należącego do KGHM Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, bo taka jest pełna i oficjalna nazwa zbiornika, rozpoczęto w 1974 roku. Odpady poflotacyjne w zbiorniku gromadzi się od 1977 roku.

Według oficjalnych informacji, publikowanych przez KGHM, w zbiorniku Żelazny Most jest składowanych 655 milionów metrów sześciennych odpadów wydobywczych. W 2019 roku rozpoczęła się rozbudowa zbiornika. Pod koniec 2021 roku oddano do użytku „Kwaterę Południową” i obecne mozliwości gromadzenia odpadów w OUOW „Żelazny Most” wynoszą około 950 mln. m3.

Czym są odpady poflotacyjne, magazynowane w zbiorniku Żelazny Most?

Wydobywana w Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym ruda miedzi zawiera około 1% tego pierwiastka. Aby dalsza obróbka była opłacalna, przeprowadza się wzbogacanie rudy, w procesie flotacji. Rozdrobniony urobek z kopalni miesza się z wodą i dodaje odczynniki chemiczne. W procesie technologicznym uzyskuje się koncentrat, który zawiera około 14% miedzi. Tak uzyskany surowiec przekazywany jest do dalszej obróbki w hucie, a pozostała zawiesina jest przekazywana do zbiornika Żelazny Most.

Jak KGHM dba o bezpieczeństwo zbiornika Żelazny Most?

Według symulacji opublikowanej na kanale TV Regionalna przerwanie wału zbiornika może doprowadzić do zalania wielu tysięcy hektarów i skażenia na niespotykaną skalę.

Ze względu na specyfike i rozmiary budowla hydrotechniczna OUOW „Żelazny Most” jest pod stałą obserwacją i kontrolą krajowych i międzynarodowych służb.

Eksploatacja zbiornika jest prowadzona zgodnie z ostrymi i restrykcyjnymi przepisami unijnymi i krajowymi. Przepisy prawne, regulujące pracę obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych to:

 • Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego
 • Ustawa o odpadach wydobywczych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi (ustawa implementuje zapisy dyrektywy do prawa polskiego) – Dz.U. 2008 Nr 138 poz. 865 z późn. zm.
zbiornik żelazny most
źródło zdjęcia: kghm.pl

Jak podaje serwis internetowy KGHM obiekt jest monitorowany w trybie ciągłym przez

 • ponad 20 tysięcy punktów pomiarowych
 • monitoring
 • geotechniczny,
 • hydrogeologiczny,
 • hydrologiczny,
 • sejsmiczny,
 • chemiczny,
 • meteorologiczny,
 • środowiskowy

Według referencyjnego dokumentu unijnego MWEI BREF1 Żelazny Most stosuje rozwiązania składowania odpadów należące do BAT (Best Aviable Techniques)

Nie jest naszym zamiarem wystawianie laurki dla KGHM, celem tego wpisu jest analiza dostępnych informacji i nie uleganie emocjom. w HydroBIM też zdajemy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia, jakie stanowi Żelazny Most. Zajmujemy się bezpieczeństwem budowli hydrotechnicznych. Miedź jest ważnym surowcem nowoczesnego przemysłu i trudno sobie wyobrazić, że Polska zrezygnuje z produkcji miedzi. Odpady poflotacyjne stanową potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dlatego regularne monitorowanie bezpieczeństwa budowli jest w interesie nie tylko lokalnej społeczności gmin Polkowice, Grębocice i Rudna, ale całej Polski i Europy.

Produkcja miedzi, srebra i złota w KGHM

Miedź jest doskonałym przewodnikiem i cennym surowcem dla przemysłu

 • elektrycznego,
 • elektrotechnicznego,
 • samochodowego,
 • budowlanego i innych.

Produkcja miedzi w Polsce jest ważną i dochodową gałezią gospodarki. Nic nie wskazuje na to, żeby wydobycie rudy i produkcja miedzi, i metali szlachetnych miała się zmniejszyć. KGHM Polska Miedź S.A. notuje kolejne lata rekordowych zysków.

Szacuje sie, że złoża miedzi w Polsce wystarczą na 40-50 lat. Można więc przyjąć, że ilość składowanych odpadów podwoi się i osiągnie mocno ponad miliard metrów sześciennych. W perspektywie nadchodzących dziesięcioleci konieczna będzie dalsza rozbudowa „Żelaznego Mostu”. KGHM ma tego świadomość.

Kwestia zabezpieczenia i monitoringu budowli jest kluczowa, by składowanie odpadów poflotacyjnych było bezpieczne.

W HydroBIM zajmujemy się wdrażaniem koncepcji Digital Twin w zarządzaniu obiektami infrastruktury i opracowujemy wizualizacje 3D i analizy predykcyjne.

Więcej informacji w sekcji Oferta.

Interesują Cię tematy związane z ochroną środowiska w kontekście gospodarki wodnej?

Czytaj dalej:

Zbiornik Żelazny Most
Przewiń na górę