Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?

wymagania informacyjne zamawiającego

Wymagania Informacyjne Zamawiającego to jeden z kluczowych dokumentów BIM. Jak nazwa wskazuje, za sporządzenie EIR odpowiada Zamawiający, zwykle jest to Inwestor. Staranne przygotowanie wymagań informacyjnych BIM jest konieczne, aby projektowanie i realizacja inwestycji według reguł metodyki BIM było efektywne i przyniosło realne zyski. EIR to dokument, do którego odnoszą się kolejne etapy procesu, jednak nie jest on pierwszym dokumentem BIM według ISO 19650

Co oznacza skrót EIR?

EIR to Employer’s Information Requirements, co rozumiemy jako wymagania informacyjne Zamawiającego. Ostatnio pojawia się inne rozwinięcie, które brzmi Exchange Information Requirements. To, jak rozwiniemy skrót, nie jest najważniejsze.

Wymagania informacyjne Zamawiającego w świetle ISO 19650

Jeśli Inwestor/Zamawiający ma jasno sprecyzować swoje wymagania informacyjne i przekazać je Wykonawcy w formie dokumentu EIR, to najpierw sam powinien je mieć określone i spisane. Nie trzeba produkować nie wiadomo jak długich i mądrych elaboratów. W BIM nie chodzi o komplikowanie sobie życia, ale o efektywność. A ta wynika z prostoty.

Pamiętajmy, że zapisy normy serii ISO 19650 to zalecenia i proponowane szablony dokumentów są jedynie propozycją. Każda firma może i powinna dostosować system wymiany informacji do własnych potrzeb. ISO 19605 określa zasady protokołu wymiany informacji i jest niejako wspólnym językiem w komunikacji podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie budowlane.

Dokumenty OIR PIR i AIR

Dokument EIR jest powiązany i bezpośrednio wynika z triady dokumentów OIR, PIR, AIR. Za przygotowanie tych dokumentów odpowiada BIM Manager.

Dokumenty omówimy szczegółowo osobno, teraz szybkie wyjaśnienie skrótów:

 • OIR, czyli Organizational Information Requirements, co rozumiemy jako wymagania informacyjne niezbędne do realizacji celów strategicznych
 • PIR to Project Information Requirements, a więc wymagania informacyjne dla konkretnego projektu
 • AIR to Asset Information Requirements, co oznacza zestaw wymagań informacyjnych związanych z eksploatacją budowli.
eir, wymagania informacyjne zamawiającego
źródło: omówienie szablonu wymagań BIM na www.gov.pl

Prawda, że proste? Ten wykres to między innymi wynik prac zespołu BIM Standard z 2020 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii powołało w kwietniu 2022 roku nową Grupę roboczą ds. BIM. Czekamy na rezultaty prac Grupy.

Dlaczego pisze się wymagania informacyjne Zamawiającego EIR?

Jeśli Zamawiający planuje przeprowadzić inwestycję z wykorzystaniem technologii BIM, to dokument EIR musi się znaleźć w SIWZ. Trudno wyobrazić sobie bardziej istotny warunek zamówienia, niż określenie ram wymiany informacji miedzy stronami. W dokumencie EIR Zamawiający opisuje swoje wymagania dotyczące informacji, jakich oczekuje od Wykonawcy. Określa procesy, standardy, zakres informacji i poziom szczegółowości na poszczególnych etapach realizacji i system zatwierdzania tychże.

Sukces całego przedsięwzięcia realizowanego w BIM w dużej mierze zależy od jakości dokumentu EIR, przygotowanego przez Zamawiającego.

Zamawiający dołącza wymagania informacyjne EIR do dokumentacji przetargowej. Odpowiedzią Wykonawcy jest wstępny dokument BEP (BIM Execution Plan), w którym Wykonawca potwierdza, że dostosuje się do wymagań informacyjnych Zamawiającego.

Jak wygląda dokument EIR BIM?

Jak wygląda i z czego się składa dokument EIR BIM, najlepiej sprawdzić na realnym przykładzie. Rzućmy okiem na spis treści Wymagań informacyjnych dla projektu, który to dokument jest dołączony do dokumentacji przetargowej, przygotowanej przez Port Gdynia:

 1. INFORMACJE O PROJEKCIE
 2. TERMINOLOGIA I NAZEWNICTWO
 3. ZAŁOŻENIA I CELE ZASTOSOWANIA BIM PRZY REALIZACJI PROJEKTU
  3.1. CELE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BIM w ZMPG S.A.
 4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM BIM
  4.1. METODYKA WYKONAWCY
  4.2. PLAN WYKONANIA BIM (BEP)
  4.3. ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW REALIZACJI ZADANIA
  4.4. WYMAGANIA TECHNICZNE
  4.4.1. WYKORZYSTANIE PLATFORMY CDE PREZ STRONY
  4.4.2. FORMATY WYMIANY DANYCH
  4.4.3. STANDARDY NAZEWNICTWA KONTENERÓW DANYCH
  4.4.4. KATEGORIE INFORMACJI MODELU BIM
  4.4.5. POZIOM SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W MODELU BIM
  4.5. PUNKT DOSTARCZANIA DANYCH
  4.6. WSPÓŁRZĘDNE
  4.7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 5. POTRZEBY SZKOLENIOWE DLA WYKONAWCY
 6. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UMOWY
  6.1. HARMONOGRAM
  6.2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z powyższego jasno wynika, jakich informacji, w jakiej formie i czasie oczekuje Zamawiający. Jeśli Wykonawca potrafi sprostać tym wymaganiom, to potwierdza to dołączając do oferty przetagowej wstępny Plan Realizacji BIM (BEP). Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, strony będa pracowały razem nad szczegółowym BEP

Pełny tekst dokumentu EIR przygotowanego przez Port Gdynia możesz pobrać tu.

Chcesz wdrożyć BIM w infrastrukturze?

Skontaktuj się z HydroBIM! Jesteśmy nowoczesnym biurem projektowym, specjalizującym się we wdrażaniu metodyki BIM w hydrotechnice. W HydroBIM nie usłyszysz „nie da się”. Nasz młody, multidyscyplinarny Zespół pod kierunkiem Tomasza Rajpolda nie boi się wyzwań.

HydroBIM to między innymi:

 • Efektywność – szybko identyfikujemy problemy i znajdujemy rozwiązania
 • Doświadczenie w projektowaniu i na placu budowy – jesteśmy praktykami i rozumiemy specyfikę obu światów
 • Elastyczność – dostosowujemy system naszej pracy do wymagań Klienta

Szukasz podwykonawcy BIM? Sprawdź, co oferujemy w modelu Team Leasing.

Jak napisać EIR, czyli wymagania informacyjne Zamawiającego?
Przewiń na górę