Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku

zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją w procesie inwestycji infrastrukturalnej może stanowić nie lada wyzwanie. Jest to spowodowane dużym rozproszeniem źródeł informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem. Projekty infrastrukturalne są prowadzone na rozległym obszarze, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kilometrów. Zintegrowanie danych GIS, środowiskowych, meteo i innych źródeł z projektem może być procesem uciążliwym i długotrwałym oraz narażonym na błędy. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak BIM, pozwala na znaczne usprawnienie procesu zarządzania informacją.

Jedno źródło prawdy – różne potrzeby

Z niewielkim marginesem błedu można założyć, że celem Inwestora jest optymalizacja wydatków i realizacja uzgodnionego harmonogramu prac. Celem Generalnego Wykonawcy jest maksymalizacja zysku. Zasadniczo obu stronom zależy na zrealizowaniu inwestycji jak najtaniej i jak najszybciej. Kluczem do sukcesu jest efektywny i bezpieczny dostep do współdzielonego modelu centralnego i właściwy przepływ informacji.

HydroBIM opracowuje projekt koordynacyjny modernizacji wałów przeciwpowodziowych w Gminie Tarnów. Chcąc wykorzystać nasze doświadczenia we wdrażaniu metodyki BIM w projektach hydrotechnicznych, postanowiliśmy stworzyć model centralny, który wykracza poza sprawne zarządzanie informacją. Tak powstaje Cyfrowy Bliźniak, parametryczny, wielowymiarowy model inwestycji, w którym gromadzimy i udostepniamy dane ogólne i szczegółowe.

cyfrowy bliźniak wały tarnów
Od ogółu do szczegółu: Cyfrowy Bliźniak pozwala na dostęp do szczegółowych informacji o wybranym detalu

Prostota obsługi i bezpieczeństwo informatyczne

Naszym celem było skonstruowanie przyjaznego i intuicyjnego systemu zarządzania informacją. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy są inżynierami. Z drugiej strony można z powodzeniem założyć, że większość aktywnych zawodowo ludzi potrafi poruszać się w Internecie. Nasza implementacja Cyfrowego Bliźniaka opiera się właśnie na filozofii surfowania po Internecie. Aby skutecznie korzystać z możliwości, jakie daje Cyfrowy Model Centralny nie potrzeba znajomości konkretnego oprogramowania. Użytkownik nie musi wnikać w „engine” rozwiązania – po prostu z niego korzysta. Naszym zadaniem jest dostrojenie centrum wymiany danych, czyli modułu CDE do potrzeb użytkowników i zapewnienie najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Dane Cyfrowego Bliźniaka są przechowywane w chmurze Amazon Web Service, jednego z trzech wiodących na świecie providera rozwiązań typu cloud computing. Administrator systemu przydziela dostępy i uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji procesów i przepływu informacji. Rozwiązanie jest zgodne z najnowszymi normami bezpieczeństwa serii ISO 270xx

platforma CDE

Zarządzanie informacją o budowli na etapie eksploatacji

Zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym nie kończy się z chwilą oddania go do eksploatacji. Dzięki danym zbieranym sukcesywnie, począwszy od fazy projektu i etap realizacji, zarządca obiektu ma dostęp do pełnych i szczegółowych informacji o każdym, najmniejszym detalu. Cyfrowy Bliźniak pozwala na zautomatyzowanie i planowanie harmonogramu przeglądów okresowych, a w razie potrzeby wymianę elementów według specyfikacji producenta. Co więcej, dzięki monitorowaniu czujników, Cyfrowy Bliźniak może informować zarządcę o awariach lub zagrożeniach. Pozwala to wydatnie skrócić czas reakcji i eksploatować obiekt budowlany taniej i efektywniej.

Skontaktuj się z HydroBIM, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak możemy usprawnić zarządzanie informacją twojego projektu!

Powiązane wpisy:

Zarządzanie informacją w Cyfrowym Bliźniaku
Przewiń na górę