Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku

mobilność w cyfrowym bliźniaku

Jak wykorzystać mobilność w Cyfrowym Bliźniaku HydroBIM? Eksploatacja budowli infrastruktury wymaga częstych wizyt w terenie. Podczas inspekcji terenowych zbierane są dane dotyczące stanu technicznego budowli. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzanie informacji o obiekcie bezpośrednio z miejsca inspekcji. W Modelu Centralnym jest to możliwe, ponieważ użytkownik może połączyć się z systemem przez Internet. Dlatego, zamiast zapisywać co jest do zrobienia w notesie, możesz w Cyfrowym Bliźniaku zdalnie dodać notatkę z inspekcji, uzupełnić ją o zdjęcia i dodać zadanie, przypisując osobę odpowiedzialną i termin realizacji. Zdalnie, bezpiecznie i skutecznie.

Zalety pracy w środowisku chmurowym

Mobilna praca to nie tylko unikanie zagrożeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. To przede wszystkim wygoda, związana dostępem do danych niemal z dowolnego miejsca. Warunkiem pracy mobilnej jest oczywiście dostęp do Internetu.

Cyfrowy Bliźniak w wersji proponowanej przez HydroBIM opiera swoje działanie na dostępie do serwerów chmurowych utrzymywanych na platformie Amazon Web Services. AWS to jedna z trzech wiodących platform cloud computing na świecie. Pozostałe to Google Cloud i Azure, chmura zarządzana przez Microsoft.

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku w chmurze AWS to przede wszystkim najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Przez bezpieczeństwo rozumiemy:

  • Zapewnienie ciągłości działania i dostępności do danych – dzięki systemowi rozproszonych po całym świecie centrów danych system jest odporny na awarie i klęski żywiołowe. Prawdopodobieństwo jednoczesnego uszkodzenia wszystkich systemów zapasowych jest bliskie zeru.
  • Wielopoziomowy system autoryzacji i praw dostępu – minimalizuje ryzyko cyber ataku i nieautoryzowanego dostępu do danych – zgodny z normą ISO serii 270xx
mobilność w cyfrowym bliźniaku

Wirtualne Rady Budowy

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku umożliwia efektywne prowadzenie cyklicznych spotkań przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy. Korzystanie przez wszystkich uczestników spotkania z jednego źródła prawdy, czyli Modelu Centralnego, znacznie usprawnia komunikację i przyspiesza rozwiązywanie bieżących problemów. Tym samym przyczynia się do poprawy efektywności procesów. Więcej informacji o możliwościach Cyfrowego Bliźniaka w kontekście Rady Budowy znajdziesz w dedykowanym wpisie.

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku na etapie eksploatacji budowli

Cyfrowy Bliźniak budowli infrastruktury to wirtualne odzwierciedlenie realnych obiektów terenowych. Dzięki systematycznemu gromadzeniu danych począwszy od etapu projektowania i poprzez etap realizacji, zarządca inwestycji ma do dyspozycji szczegółowe informacje, jak plany, instrukcje serwisowe, procedury postępowania na wypadek awarii lub zagrożeń. Model autorstwa HydroBIM pozwala na zintegrowanie i wykorzystanie danych pochodzących ze zdalnego monitoringu i czujników. Pozwala to na szybkie reagowanie w przypadku usterek i zapobieganie awariom. Cyfrowy Bliźniak pozwala na efektywne zarządzanie i płynną eksploatację budowli infrastruktury materialnej.

Chcesz zobaczyć, jak działa Cyfrowy Bliźniak?

Jeśli chcesz się przekonać, jakie praktyczne korzyści może uzyskać Twoja Firma dzięki zastosowaniu technologii Cyfrowego Bliźniaka inwestycji, skontaktuj się z nami.

Na spotkaniu online przeprowadzimy demo systemu i odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy!

Mobilność w Cyfrowym Bliźniaku
Przewiń na górę