Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Smart port – kiedy port jest inteligentny?

smart port digital twin

Smart Port to model zarządzania portem, w którym technologie informatyczne wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych, dla podniesienia efektywności operacji logistycznych i zarządzania infrastrukturą portu.

Inteligentny port integruje rozproszone dane w modelu centralnym. Agregacja wielowątkowych danych historycznych i aktualnych pozwala na:

 • wyciąganie wniosków z analizy danych historycznych
 • syntetyczne spojrzenie na sytuację aktualną
 • predykcje i symulacje rozwiązań w przyszłości

Współcześnie w portach działają różne wyspecjalizowane systemy informatyczne wspomagające między innymi:

 • monitoring ruchu statków
 • analizę wykorzystania możliwości przeładunkowych
 • systemy informacji przestrzennej GIS
 • zbieranie i analiza danych meteorologicznych
 • zarządzanie infrastrukturą

Problemem nie jest pozyskiwanie informacji cyfrowej, lecz jej efektywne przetwarzanie i osiągnięcie efektu synergii. Taki właśnie jest cel rozwiązań typu Smart Port – skuteczne zarządzanie informacją dla poprawy wydajności wykorzystania zasobów.

Jakie wyzwania stoją przed portami bałtyckimi?

Porty morskie sa ważnym hubem systemu logistycznego. Historycznie miasta portowe rozwijają się prężnie i zyskują mocny status ekonomiczny i strategiczny. Wzrost wolumenu światowej wymiany handlowej wpływa na wzrost znaczenia portów ale też stawia przed nimi nowe wyzwania, takie jak:

 • podnoszenie konkurencyjności portu
 • zapewnienie ciągłości funkcjonowania łańcuchów logistycznych w obliczu postępu technologicznego
 • cyfryzacja i automatyzacja procesów
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów IT
 • efektywne wykorzystanie źródeł energii
 • ochrona środowiska naturalnego

Rozwiązania typu Smart Port mają na celu sprostanie tym wyzwaniom poprzez zastosowanie nowych technologii, jak Big Data, IoT i metodyka BIM

Jak metodyka BIM wpisuje się w koncepcję Smart Ports?

Rdzeniem metodyki BIM jest sparametryzowany model trójwymiarowy obiektu, wpisany w rzeczywistą strukturę danych GIS. W HydroBIM pracujemy nad technologią cyfrowego bliźniaka portu. Jak to robimy?

 • tworzymy model obiektu, zintegrowany z danymi GIS
 • aktualizujemy model 3D do stanu faktycznego, poprzez wykorzystanie danych z nalotów LiDAR
 • opisujemy obiekty infrastruktury portu według żądanego poziomu szczegółowości (LOD)
 • budujemy spójny i bezpieczny system wymiany informacji (CDE)
 • integrujemy w modelu zewnętrzne źródła danych, w tym pozyskiwane w czasie rzeczywistym z sensorów i innych źródeł
 • zapewniamy bezpieczeństwo wymiany danych zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001, 27017, 27018.
 • tworzymy system wspomagający zarządzanie infrastrukturą inteligentnego portu
smart port
Wizualizacja fragmentu Portu Gdańsk – opracowanie własne HydroBIM na podstawie danych ogólnodostępnych.

Cyfrowy Bliźniak Portu autorstwa HydroBIM charakteryzuje się prostotą i intuicyjną obsługą. Naszym celem było stworzenie systemu tak łatwego w obsłudze, jak przeglądanie Internetu. Poruszanie się po modelu jest proste – wystarczy wybrać dowolny obiekt i kliknąć, otwiera sie wtedy kontekstowe menu informacji dostepnych dla danego elementu infrastruktury. Użytkownik przegląda informacje, tworzy zadania i kontroluje stan ich realizacji – bez wychodzenia z modelu centralnego.

Praktycznie nie ma ograniczeń w projektowaniu poziomów szczegółowości informacji. Zależy to wyłącznie od potrzeb zarządzających Portem i danym obiektem infrastruktury.

Możliwości zbierania i analizy informacji jest praktycznie nieskończona ilość. Przechodząc od ogólnych informacji dotyczących budowli dochodzimy do danych szczegółowych, które analizujemy i wykorzystujemy także do wariantowania i wizualizacji możliwych rozwiązań danego problemu.

Brzmi fantastycznie? I tak jest w istocie! Zespół HydroBIM opracował innowacyjne rozwiązanie , aspirujące do BIM Level 3!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Cyfrowym Bliźniaku Portu, skontaktuj się z nami wypełniając formularz na stronie Kontakt

Stan cyfryzacji w portach bałtyckich

Według badań Ports Digital Map ogólny stan cyfryzacji bałtyckich portów jest dobry. Zdecydowana większość portów wprowadza rozwiązania informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi i infrastrukturą. Wciąż jednak brakuje rozwiązań, które wypełniają kryteria oceny dla Smart Ports.

Cyfrowy Bliźniak Portu autorstwa HydroBIM sprawia, że pełna realizacja koncepcji Smart Ports jest w zasięgu ręki.

Smart port – kiedy port jest inteligentny?
Przewiń na górę