Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Jak wdrożyć BIM w 2023?

jak wdrożyć BIM

Decyzja, czy i jak wdrożyć BIM jest trudna. Przede wszystkim dlatego, że BIM to zmiana. A zmiana utrwalonych procesów i nawyków zawsze jest trudna. I do tego niebezpieczna, bo może się nie udać. W tym wpisie podpowiemy, od czego zacząć z BIM i jak uniknąć związanych z tym zagrożeń.

Co to jest BIM?

Na początek uściślijmy, czym jest BIM.

BIM to akronim angielskiego Building Information Modeling. Określenie to jest szerokie i wieloznaczne. Proponujemy nie przywiązywać się do literalnego przekładu, bo BIM to jednocześnie:

 • modelowanie informacji o budowli
 • zarządzanie informacją o budowli

Często w tłumaczeniu skrótu BIM używane jest słowo „budynek”. Naszym zdaniem słowo „budowla” jest lepsze, ponieważ w HydroBIM skutecznie wdrażamy metodykę BIM w budownictwie liniowym.

BIM jest metodyką pracy. Dlatego wdrożenie BIM nie polega na zakupie pakietu oprogramowania. Jako konsultant BIM często słyszymy „mamy już Autodesk Revit, czy jesteśmy gotowi na BIM?” Niestety nie wystarczy Autodesk, Bentley, ArchiCAD, czy inne oprogramowanie, by wdrożyć BIM w organizacji .

Istotą wdrożenia BIM jest zmiana modelu biznesowego.

Potrzebne jest nowe spojrzenie na to, jak efektywniej realizować projekty i szybciej rozwiązywać problemy. Wdrożyć BIM to ułatwić sobie pracę i osiągać lepsze rezultaty mniejszym nakładem sił i środków.

Fundamentem BIM jest sparametryzowany, wielobranżowy model przestrzenny. Taki model BIM składa się z obiektów BIM, które są nasycone danymi według wymagań projektu w danej chwili. Chodzi o to, że we wstępnej fazie koncepcyjnej poziom szczegółowości modelu jest niższy, niż w kolejnych etapach. Szkieletem BIM zawsze jest model 3D – jednak utożsamianie BIM wyłącznie z modelem 3D jest dużym nieporozumieniem. Tym, co nadaje sens BIM jest zarządzanie informacją w funkcji czasu i kosztów. To kolejne wymiary BIM – 4D i 5D

Etapy wdrożenia BIM

Wdrożenie BIM jest decyzją strategiczną dla przedsiębiorstwa i jeśli ma się zakończyć sukcesem, to wymaga wsparcia zarządu przedsiębiorstwa. Decyzje co do wprowadzenia zmian w procesach projektowych i wykonawczych są kl, a także wymaga odpowiedniego oprogramowania i szkolenia pracowników.

Oto lista kontrolna która pomoże w zaplanowaniu i przeprowadzeniu wdrożenia BIM w firmie:

 • Określenie celów i oczekiwań: ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego decydujemy się wdrożyć BIM oraz jakie konkretne (mierzalne) efekty chcemy uzyskać w określonym czasie;
 • Zbudowanie zespołu projektowego: aby wdrożyć BIM, potrzebny jest zespół ludzi, którzy będą odpowiedzialni za jego wdrożenie i utrzymanie;
 • Wybór oprogramowania BIM: do wdrożenia BIM potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie, które umożliwi tworzenie i zarządzanie cyfrowym modelem budowli.
 • Szkolenie pracowników: wdrożenie BIM wymaga szkolenia pracowników, aby potrafili korzystać z oprogramowania i zarządzać cyfrowym modelem budowli.
 • Wprowadzenie zmian w procesie projektowym: aby skutecznie wdrożyć BIM, konieczne jest wprowadzenie zmian w procesie projektowania tak, by uwzględnić tworzenie i wykorzystywanie cyfrowego modelu budowli;
 • Utrzymanie i aktualizacja BIM: po wdrożeniu BIM ważne jest utrzymanie i aktualizowanie cyfrowego modelu budowli, aby zapewnić jego aktualność i dokładność.

Od czego zacząć z BIM?

Z naszego doświadczenia wynika, że zarówno inwestorzy jak i wykonawcy mają już świadomość, czym jest BIM. Problem z decyzją, czy wdrożyć BIM polega na tym, że skoro ustawodawca nie wymaga stosowania BIM w przetargach publicznych, to ani inwestor ani generalny wykonawca nie spieszą się w implementacji tej metodyki. Z drugiej strony widać ożywienie w Ministerstwie Rozwoju, bo Grupa robocza do spraw BIM stara się poprawiać warunki dla wdrożeń BIM. Są więc przesłanki by przypuszczać, że BIM pojawi się wkrótce w zamówieniach publicznych.

Jeśli chcesz wdrożyć BIM, zatrudnij BIM Managera.

Brak wykwalifikowanej kadry jest wymieniany jako jedna z przeszkód we wdrażaniu BIM. Dlatego zacznij od zatrudnienia inżyniera, który ma wiedzę i kompetencje, żeby pokierować zespołem BIM. Nie licz na to, że jeden człowiek „ogarnie BIM” w firmie. Wdrożenie BIM i koordynacja procesów odbywa się na płaszczyźnie:

 • strategicznej – to w końcu decyzja Zarządu
 • taktycznej – to główny obszar działania BIM Managera
 • operacyjnej – zadania dla Modelarzy, Analityków, Managerów informacji, itp.

Tu ważna uwaga. Rola BIM Managera u inwestora, firmie projektowej czy u wykonawcy jest nieco inna. Firmy projektowe w tych rozważaniach pominiemy, bo akurat tych podmiotów z reguły nie trzeba przekonywać do BIM.

Funkcja BIM Managera po stronie inwestora jest kluczowa, bo odpowiada on za plan wdrożenia, a w szczególności:

 • zidentyfikowanie celów wdrożenia BIM
 • określenie procedur dla ich realizacji
 • opracowanie dokumentów BIM, a w szczególności:
  • OIR – Organisation Information Requirements
  • AIR – Asset Information Requirements
  • EIR – Exchange Information Requirements

oraz powiązanie powyższych z SIWZ i pozacenowymi kryteriami oceny oferty.

Jak zatrudnić dobrego BIM Managera, jeśli Inwestor nie ma zasobów do oceny kompetencji kandydatów? 

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z outsourcingu, czy to do ewaluacji kandydatów, czy też do pełnienia roli BIM Managera. Wartość konsultacji jest szczególnie duża przy pilotażu, gdzie jest czas na naukę i poznawanie BIM. Jeśli masz dobrego przewodnika, to szanse na udaną cyfryzację procesu budowlanego i skuteczne wykorzystanie technologii BIM zdecydowanie rosną.

BIM Manager u Generalnego Wykonawcy z kolei musi rozumieć, o co chodzi w dokumentach przygotowanych przez Inwestora i na ich podstawie opracować BEP, czyli BIM Execution Plan.

Kiedy wdrażać BIM?

BIM można wdrażać na każdym etapie życia budowli. W cyfrowym świecie XXI wieku informacja to kluczowe aktywa. Im lepiej zarządzasz informacją, tym większe korzyści osiągasz. BIM pozwala na integrację danych pochodzących z różnych źródeł.

Nic straconego, jeśli budowla nie była projektowana i realizowana w BIM. Dzięki przekształceniu dokumentacji papierowej 2D do postaci cyfrowej w HydroBIM digitalizujemy stare plany i stworzymy cyfrowy model 3D. Ostatnio przeprowadziliśmy udaną transformację cyfrową projektu, który powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Im wcześniej rozpoczniesz zarządzanie informacją o budowli w BIM, tym lepszej jakości dane masz do dyspozycji w procesie realizacji inwestycji i na etapie eksploatacji budowli. To ważne, ponieważ koszty eksploatacji są ponoszone w długim okresie, nawet dziesięcioleci i ich redukcja jest szansą na znaczne oszczędności. BIM pomaga te oszczędności znaleźć.

Zalety wdrożenia technologii BIM w fazie projektowania

Pewnie intuicyjnie czujesz, że największe korzyści osiągniesz wdrażając BIM już na etapie projektowania. Tak, to prawda, bo pomyłki w cyfrowym modelu 3D kosztują Cię wielokrotnie mniej, niż poprawki i przestoje na budowie. Nowoczesne biura projektowe i architekci zastępują CAD oprogramowaniem BIM. Generowanie plików 2D z programu BIM jest niezwykle proste.

Nawet jeśli wszystko się zgadza na projekcie 2D nie oznacza to, że nie wystąpią kolizje na placu budowy. Stworzenie modelu 3D i zintegrowanie projektu z danymi GIS pozwala spojrzeć na projekt z nowej perspektywy – dosłownie i w przenośni. Wyeliminujesz błędy i potencjalne zagrożenia łatwo, szybko i przede wszystkim tanio. Wizualizacja 3D pozwoli zrozumieć projekt osobom „nietechnicznym”. Dlatego wprowadź BIM już na etapie projektu.

Projekt pilotażowy BIM

Często słyszymy, że BIM należy zacząć od wdrożenia pilotażowego. I to prawda. Ale co zrobisz, jeśli pilotaż się nie uda? GDDKiA prowadzi taki projekt pilotażowy i wyniki nie są jednoznacznie pozytywne. To normalne, że jeśli coś robisz pierwszy raz to zdarzyć się może wszystko. Także błędy. Ważne, żeby błędów nie popełniać dwa razy. Analizujemy dane, wyciągamy wnioski , udoskonalamy procesy i jedziemy do przodu!

Dlatego przy organizacji projektu pilotażowego BIM określ i stosuj mierzalne kryteria oceny faz projektu i sprawdzaj, czy i w jakim stopniu zastosowanie technologii BIM wpłynęło na ostateczne rezultaty.

Gdzie szukać wiedzy o BIM w branży budowlanej?

Najlepszym źródłem informacji na temat wdrożenia BIM w Polsce są strony internetowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie znajdziesz sekcję BIM w Polsce.

Skorzystaj z usług firm szkoleniowych. Oferta szkoleń BIM jest bogata, zarówno jeśli chodzi o normę ISO 19650 jak i przykłady zastosowania BIM.

Masz pytania dotyczące BIM lub potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu BIM?

Wykorzystaj zalety nowej technologii i usprawnij procesy w Twoim przedsiębiorstwie.

Skorzystaj z doświadczenia HydroBIM we wdrażaniu procesów BIM przy dużych inwestycjach hydrotechnicznych. Pomożemy przy opracowaniu strategii wdrożenia. Pomożemy opracować procedury i dokumenty BIM.

Chcesz wdrożyć BIM? Skontaktuj się z HydroBIM!

Powiązane artykuły:

Jak wdrożyć BIM w 2023?
Przewiń na górę