Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Powodzie błyskawiczne w 2021 roku

powodzie błyskawiczne

Katastrofalne powodzie błyskawiczne w 2021 roku spowodowały szokujące zniszczenia w Niemczech, Belgii, Francji i Holandii. Setki ofiar i ogromne straty materialne. Po przejściu fali powodziowej w niektórych miejscowościach nie ma czego odbudowywać, bo żywioł porwał dosłownie wszystko. W Chinach „burza tysiąclecia” w prowincji Henan. Ponad setka ofiar i wielkie zniszczenia w miastach i straty na polach uprawnych, mogące wpłynąć na światowe ceny pszenicy. Polska – podtopienia i lokalne powodzie w Małopolsce. Meksyk, Afganistan, Pakistan, Nigeria, Uganda… można wymieniać bez końca.

Powodzie błyskawiczne są efektem zmian klimatycznych

Zmiana struktury opadów i nasilone, ekstremalne zjawiska pogodowe to skutki zmian klimatu. Powódź błyskawiczna jest zwykle efektem wezbrania spowodowanego deszczami nawalnymi. Według definicji w Wikipedii powodzie błyskawiczne mogą być też następstwem zatoru lodowego lub przerwania wału przeciwpowodziowego. Największe szkody powodzie błyskawiczne wywołują w miastach, ponieważ możliwości retencji wody są tam ograniczone przez zabudowę i infrastrukturę.

Jak zapobiegać skutkom powodzi błyskawicznych?

Wszystko wskazuje na to, że tego typu powodzie będą występowały coraz częściej. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne wystepują także w naszej szerokości geograficznej i nie można ich lekceważyć. Nie jesteśmy w stanie zapobiec burzy. Możemy i musimy skoncentrowac się na zapobieganiu skutkom powodzi.

Odpowiedzialność za to ponoszą samorządy. Prawidłowe kształtowanie przestrzeni miejskiej, z uwzględnieniem małej retencji, prawidłowe zagospodarowanie zlewni, pomoże zminimalizować skutki powodzi. W taką politykę dobrze wpisuje się metodyka BIM i koncepcja Digital Twin, które pozwalają na eksperymentowanie na modelu i wielowymiarową ocenę szans i zagrożeń już na etapie projektowania.

Czy można przewidzieć powódź błyskawiczną?

W Hydrobim opracowujemy koncepcję stworzenia systemu małej retencji w gminie Wielopole Skrzyńskie. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych obliczeń modelowych w modelu 2D HEC-RAS z wykorzystaniem rozkładu opadu maksymalnego o prawdopodobieństwie p=1% przeanalizowalismy możliwości wykorzystania retencyjnych zbiorników przeciwpowodziowych.

Oprogramowanie służy do modelowania relacji opadów i możliwości odpływu w danej zlewni. Dotyczy to także obszarów miejskich. Nasza metoda z powodzeniem może być stosowana do analizy powstawania i skutków powodzi błyskawicznych. To duże ułatwienie pracy dla służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom powodzi.

Może Cię zainteresować:

Powodzie błyskawiczne w 2021 roku
Przewiń na górę