Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

ISO 19650 w Polsce

ISO 19650

Na początku 2019 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował dzie pierwsze (z planowanych pięciu) normy ISO 19650. Do chwili publikacji tego artykułu PKN opublikował 4 części normy:

  • Koncepcje i zasady: PN-EN ISO 19650-1:2019-02
  • Realizacja projektu: PN-EN ISO 19650-2:2019-01
  • Faza operacyjna zasobów: PN-EN ISO 19650-3:2021-02
  • Oparte na bezpieczeństwie podejście do zarządzania informacjami: PN-EN ISO 19650-5:2021-01

Jak można wywnioskować z sygnatur, teksty dostępne są wyłącznie w języku angielskim. PKN opatrzył je jedynie syntetycznym opisem w języku polskim.

Jak informuje iso.org, na publikację czekają jeszcze dwie części normy, czwarta: wymiana informacji i szósta: zdrowie i bezpieczeństwo. Te zagadnienia są jeszcze w opracowaniu i według iso.org na dziś stan zaawansowania prac wynosi odpowiednio 40% i 20%.

Norma ISO 19650 a nowe inwestycje i przetargi publiczne

PKN zajmuje sie wprowadzaniem norm europejskich w Polsce. Nie inaczej jest z normą 19650.

Od 2004 roku, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stosowanie norm ISO jest dobrowolne.

W listopadzie 2019 powstał rządowy projekt promujący wprowadzanie metodyki BIM do procesu inwestycyjnego. Owocem tego projektu jest mapa drogowa wprowadzania BIM w Polsce oraz podręcznik BIM Standard pl, który jest bezpośrednio oparty na opublikowanych częściach normy 19650 i w pewnym stopniu wypełnia lukę braku polskiej wersji normy.

W 2021 przetargi publiczne, w których jest mowa o BIM, należą jeszcze do wyjątków. Jeśli chodzi o zamówienia hydrotechniczne, to BIM znalazł się między innymi w rozeznaniu rynku – opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla stopnia wodnego Siarzewo. To bardzo dobry znak i dowód na to, że BIM w hydrotechnice nie jest kosztem a inwestycją.

Idealnym przykładem jakościowego wdrożenia jest BIM w CPK.

Chcesz wdrożyć BIM? Skontaktuj się z ekspertami HydroBIM!

Jeśli szukasz wsparcia we wdrożeniu BIM przy pracach projektowych lub wykonawczych w hydrotechnice skontaktuj się z HydroBIM

Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się, w jakich aspektach możemy pomóc. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

ISO 19650 w Polsce
Przewiń na górę