Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Przemysł 4.0 a metodyka BIM

przemysł 4.0

Żyjemy i pracujemy w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Pierwsza, związana z wprowadzeniem parowych maszyn tkackich, określana jest jako wiek pary. Kolejne przełomy technologiczne to wiek elektryczności i wiek komputerów. W XXI wieku, teraz, jesteśmy świadkami kolejnej fundamentalnej zmiany. Jeszcze nie tak dawno, w latach 90-tych XX wieku, dysk twardy o pojemności 640MB był szczytem techniki, na który USA nakładały embargo technologiczne. Dziś taka pojemność pamięci na nikim nie robi żadnego wrażenia, co najwyżej uśmiech politowania. Obecnie rozwój i dostępność technologii cyfrowych pozwala pozyskiwać i przetwarzać ogromne ilości danych. Przykładem może być LiDAR ALS, czyli skanowanie trójwymiarowe z wykorzystaniem promieni laserowych, rozwiązanie które wielokrotnie przewyższa tradycyjną geodezję liniową.

Warto pamiętać, że technologie cyfrowe, zarówno sprzęt jak i oprogramowanie, to tyko narzędzia. Ważne jest kto , jak i w jakim celu je wykorzystuje.

Rośnie znaczenie specjalizacji i multi dyscyplinarnych zespołów, które potrafią efektywnie przetwarzać i zarządzać informacją dla osiągnięcia pożądanego celu biznesowego.

Przemysł 4.0 to nie tylko działalność produkcyjna – to także cyfryzacja budownictwa

Jednym z filarów koncepcji Przemysł 4.0 jest metodyka BIM. Building Information Modeling to, według bardzo dobrej definicji w Wikipedii, cyfrowy zapis parametrów fizycznych obiektu budowlanego. Dzięki parametryzacji, a więc ścisłemu określeniu struktury i zestawieniu danych o obiektach w formie baz danych, jest możliwość stworzenia cyfrowego odpowiednika inwestycji, czyli cyfrowego bliźniaka.

Możliwości, jakie daje metodyka BIM pozwalają na ciągłą pracę z wykorzystaniem modelu cyfrowego od etapu koncepcyjnego aż do oddania do użytku. Dzięki systemom wymiany danych dostęp do informacji jest możliwy w dowolnym czasie i miejscu, oczywiście przy zachowaniu założeń poufności informacji i cyber bezpieczeństwa.

HydroBIM logo

W HydroBIM integrujemy umiejętności architektów, projektantów, inżynierów hydrotechników, specjalistów geodezji, LiDAR, i BIM, przez co potrafimy wyjątkowo elastycznie i efektywnie rozwiązywać problemy i szukać oszczędności czasu i środków finansowych w inwestycjach hydrotechnicznych.

Przemysł 4.0 jest szansą dla Polski, dla polskich fachowców, ekspertów nowych technologii cyfrowych, w tym BIM. Dzięki czwartej rewolucji przemysłowej i BIM mamy szansę zwiększyć konkurencyjność i efektywność procesów inwestycyjnych i wykonawczych. Wiedza i umiejętności nie mają granic.

Wizualizacje 3D, modele pracy dla autonomicznych maszyn budowlanych, LiDAR, systemy wymiany danych BIM to jest rzeczywistość. Czym prędzej zastosujemy możliwości technik cyfrowych w polskich realiach, tym większe korzyści uzyskamy. Zarówno na poziomie przedsiębiorstw jak i państwowym.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak można wykorzystać metodykę BIM w hydrotechnice,

Przemysł 4.0 a metodyka BIM
Przewiń na górę