Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Transformacja cyfrowa w budownictwie

transformacja cyfrowa w budownictwie

Transformacja cyfrowa w budownictwie wiąże się bezpośrednio z wdrożeniami BIM. Metodyka BIM w Polsce ma szerokie grono zwolenników i propagatorów. Uczelnie kształcą inżynierów BIM na studiach magisterskich i podyplomowych. Polscy specjaliści z sukcesem uczestniczą w międzynarodowych projektach BIM. Jednak branża budowlana, a szczególnie projekty infrastruktury liniowej, są zwolennikami BIM raczej w teorii. Czy w 2022 roku są szanse, żeby dokonała się transformacja cyfrowa w budownictwie?

Czym jest transformacja cyfrowa?

Zamiast definicji z Wikipedii zobaczmy, jak transformację cyfrową rozumieją przedstawiciele polskich przedsiębiorstw. Prezentujemy wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez EY i opublikowanego w marcu 2021. Na pytanie czym, z punktu widzenia firm, jest transformacja cyfrowa, ankietowani odpowiedzieli:

transformacja cyfrowa badanie EY
źródło: ey.com/pl

Ponad 3/4 ankietowanych uznało, że transformacja cyfrowa jest sposobem na zwiększenie efektywności. I to jest prawidłowa odpowiedź, bo transformacja cyfrowa w budownictwie pomaga w:

  • optymalizacji procesów
  • efektywnym zarządzaniu informacją
  • transparentnym przebiegu procesu budowlanego
  • osiągnięciu realnych zysków z oszczędności czasu, materiałów i zasobów.

Podsumowując: transformacja pomaga w podniesieniu rentowności przedsiębiorstw. Potwierdzają to cytowane powyżej wyniki ankiety EY.

Skoro tak, to nasuwa się pytanie, dlaczego firmy budowlane nie cyfryzują się na wyścigi? Czyżby nie zależało im na podniesieniu rentowności?

Można założyć z przekonaniem graniczącym z pewnościa, że im zależy. Muszą więc być poważne bariery, które hamują postęp cyfryzacji w budownictwie liniowym.

Bariery transformacji cyfrowej w budownictwie liniowym

Żeby lepiej zrozumieć, jakie sa bariery cyfryzacji w budownictwie, zastanówmy sie, jakie zewnętrzne czynniki aktywują transformację cyfrową.

Wyjaśnia to prof. dr hab. Paweł Kawalec, profesor w Katedrze Teorii Poznania w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W opublikowanej pod koniec 2021 roku pracy „Transformacja cyfrowa – szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw” autor podaje trzy główne czynniki aktywujące transformację cyfrową.

  1. Dostęp do technologii
  2. Konkurencja – jeśli jakieś przedsiębiorstwo branży budowlanej zacznie uzyskiwać widoczną przewagę konkurencyjną dzięki cyfryzacji, jego śladem, chcąc niechcąc, podążą pozostałe
  3. Zmiana oczekiwań odbiorców – rynek wymusza transformację cyfrową.

ad. 1: Z technologią nie ma problemu – infrastruktura informatyczna i specjalistyczne oprogramowanie są szeroko dostępne. Z drugiej strony firmy budowlane powszechnie twierdzą, że wdrożenie nowej technologii, takiej jak BIM, jest kosztem dla przedsiębiorstwa. Czy na pewno kosztem? Może jednak inwestycją?

ad. 2: Oprócz nielicznych, choć mocno nagłaśnianych projektów pilotażowych, niewiele się dzieje w kwestii wdrażania nowoczesnych technologii w projektach infrastrukturalnych.

ad. 3: Zamawiającym w projektach liniowych jest zwykle odbiorca publiczny – jeśli nie daje sygnałów, że mu zależy na cyfryzacji procesu budowlanego, to nie ma powodów do jej wprowadzenia. Mimo inicjatyw typu „BIM Standard” z 2020 lub Grupa Robocza ds. BIM (2022) nie ma jak dotąd realnych zachęt do stosowania BIM w przetargach publicznych. I nie chodzi nawet o nakaz stosowania BIM – to będzie trudno wprowadzić. Technologia BIM wymusza transparentność procesu budowlanego, co, naszym zdaniem, jest ważne w inwestycjach publicznych.

transformacja cyfrowa w budownictwie
Jaki kierunek obierze transformacja cyfrowa w budownictwie?

Jak HydroBIM wdraża transformację cyfrową w budownictwie infrastrukturalnym?

HydroBIM to multidyscyplinarny zespół innowacyjnych inżynierów i projektantów. Firma, założona w 2019 roku, od początku istnienia działa i pracuje wykorzystując najnowsze technologie i narzędzia cyfrowe w hydrotechnice. Specjalizujemy się we wdrażaniu metodyki BIM na każdym etapie projektu budowlanego. Wielkokrotnie udowodniliśmy w praktyce realne korzyści BIM, przeliczalne na pieniądze. Nasi klienci, początkowo sceptyczni, teraz nie wyobrażają sobie pracy w innym środowisku, niż BIM.

Ewolucja, nie rewolucja – wdrażamy do projektów technologię BIM „bezboleśnie” i obalamy mit, że BIM jest drogi.

Stosujemy technologie cyfrowe tak, żeby odbywało się to z korzyścią dla naszego klienta, a nie stwarzało problemy.

Podstawą projektu realizowanego w BIM jest sparametryzowany model 3D. Wiele osób myśli, że taki model powstaje kilka miesięcy. W HydroBIM zamieniamy miesiące na tygodnie!

Nie wierzysz? Skontaktuj się z nami i przekonaj się!

Wpisy powiązane tematycznie:

Transformacja cyfrowa w budownictwie
Przewiń na górę