Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

HydroBIM wygrywa przetarg PGW Wody Polskie

przetarg pgw wody polskie

Przetarg PGW Wody Polskie na przeprowadzenie analizy i weryfikacji zaproponowanych rozwiązń projektowych dla zadania „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080-5+040) oraz prawego wału o długości 3500 m” wygrało konsorcjum firm HydroBIM sp. z o.o. i Adeko sp.z o.o. HydroBIM jest liderem konsorcjum.

Czym będziemy się zajmować?

Naszym zadaniem jest:

  • przeanalizowanie i uaktualnienie dokumentacji projektowej z 2017 roku,
  • analiza zagrożenia powodziowego dla miejscowości Jeżowe,
  • aktualizacja modelu hydraulicznego i wykonanie modelu 2D,
  • przeprowadzenie analizy wielowariantowej dla rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji przedprojektowej,
  • wskazanie wariantu rekomendacji ochrony przeciwpowodziowej terenów w zlewni rzeki Głęboka (Jeżówka), który będzie podstawą do opracowania dalszej dokumentacji projektowej,
  • aktualizacja Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Przetarg PGW Wody Polskie na przeprowadzenie analizy i weryfikacji rozwiązań projektowych pozwala nam kolejny raz wykorzystać zalety metodyki BIM w projektach hydrotechnicznych.

Doświadczenie, które zdobyliśmy w opracowaniu modelu hydraulicznego 2D dla Gminy Wielopole Skrzyńskie z pewnością zaprocentuje przy aktualizacji dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

przetarg pgw wody polskie
Przykład stref zalewów modelu MIKE 1D i HEC-RAS 2D w opracowaniu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

Analizy wielowariantowe

Celem analiz wariantowych jest sprawdzenie skuteczności poszczególnych wariantów obliczeniowych. Opracujemy co najmniej 3 warianty proponowanych rozwiązan technicznych. Na bazie zaktualizowanego modelu należy przeprowadzić wariantowe jednowymiarowe analizy hydrauliczne, których celem jest sprawdzenie efektywności działań dla poszczególnych wariantów obliczeniowych. Analiza winna uwzględniać co najmniej 3 warianty proponowanych rozwiązań technicznych.

Dla każdego zprzygotowanych wariantów przedstawimy cyfrowe wizualizacje 3D, które będą mogły być wykorzystane podczas konsultacji społecznych.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – ważny załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Zadaniem Zespołu HydroBIM będzie opracowanie KIP. Tu przyda się integracja danych GIS i BIM oraz nasze doświadczenie z prac przy budowie wałow przeciwpowodziowych na potoku Gogołówka, gdzie mocno wsparliśmy uzyskanie decyzji środowiskowej.

Przed Zespołem HydroBIM kolejne wyzwanie. Mamy satysfakcję, że kolejny raz będziemy mogli wykorzystać zalety nowoczesnych rozwiązań technologii BIM przy realizacji kontraktu dla PGW Wody Polskie. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac. Obserwuj profile HydroBIM na LinkedIn i Facebook.

Kontakt z HydroBIM

Jeśli chcesz zadać nam pytanie lub podzielić się spostrzeżeniami, prosimy o wypełnienie

formularza koktaktowego.

HydroBIM wygrywa przetarg PGW Wody Polskie
Przewiń na górę