Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Oprogramowanie Autodesk Revit i BIM w infrastrukturze

Autodesk Revit

Oprogramowanie Autodesk REVIT jest często wymieniane jako jedno z podstawowych narzędzi projektowania w BIM. Jak wiele razy podkreślamy na hydrobim.pl, utożsamianie metodyki Building Information Modeling z jakąkolwiek platformą software’ową jest błędem. Program Autodesk Revit jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy w HydroBIM w procesie modelowania informacji o budowli.

Do czego służy Autodesk Revit?

Program Revit jest zaawansowanym narzędziem do projektowania parametrycznego. Rozbudowane funkcje pozwalają na tworzenie modeli 3D  dowolnych obiektów, współpracę i koordynację międzybranżową MEP, wykrywanie kolizji i zagrożeń, co w efekcie prowadzi do opracowania projektu i dokumentacji wysokiej jakości. 

Oprogramowanie Revit jest częścią pakietu Autodesk AEC Collection, co umożliwia między innymi płynną współpracę z programami AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks i Autodesk Docs. Środowisko Autodesk  AEC Collection pozwala na efektywne tworzenie i analizę wielu wariantów projektowych, opracowanie wstępnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji administracyjnych, a także współdziałanie w ramach organizacji i poza nią.

Wybrane funkcjonalności programu Revit

Istotą metodyki BIM jest zarządzanie informacją o budowli w pełnym cyklu, od fazy projektowej, poprzez realizację do eksploatacji.   Konstrukcje infrastruktury liniowej są szczególnie długowieczne, można więc przyjąć, że największe korzyści z BIM inwestor odniesie w fazie eksploatacji.  Jeśli budowla jest projektowana i realizowana w BIM, to facility management ma do dyspozycji wysokiej jakości dokumentację projektową, pełną wiedzę o zastosowanych technologiach i materiałach wraz z ich parametrami. Bazując na tych danych może efektywnie zarządzać obiektem i sprawnie reagować na zagrożenia lub usuwać usterki.

A wszystko zaczyna się od dobrego projektu. Jednym z narzędzi architekta i inżyniera, aby taki projekt opracować, jest Autodesk Revit. Oto lista wybranych funkcjonalności

  • Revit wspiera projektowanie generatywne, czyli szybkie tworzenie alternatywnych wariantów, spełniających wcześniej określone założenia. Niestety, narzędzie to jest do dyspozycji jedynie dla subskrybentów AEC Collection.
  • Wspólna praca nad projektem ekspertów z różnych sektorów, gdzie mają możliwość wzajemnego udostępniania i zapisywania wyników swoich działań w jednym dokumencie.
  • Eksport, import i integracja danych popularnych formatów, w tym IFC4.
  • Wizualizacja w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Twinmotion for Revit
  • Dostęp do zasobów, aplikacji i dodatków  dostępnych na stronie Autodesk App Store.

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwości  Revita. Ze względu na rozbudowane funkcje i relatywnie wysoką cenę licencji oprogramowanie wymaga specjalistycznej wiedzy i praktyki, aby wykorzystać jego możliwości.

Jak W HydroBIM wykorzystujemy oprogramowanie Revit do projektowania infrastruktury? Studium przypadku.

Autodesk Revit wykorzystujemy w HydroBIM praktycznie non stop, także nowa licencja Flex się  u nas nie sprawdzi.  Możliwości Revita wykorzystaliśmy podczas  realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Cyfrowej – Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia”.

Jednym z naszych zadań była inwentaryzacja i modelowanie 3D nabrzeży portowych. Do dyspozycji mieliśmy plany w PFD, które zaimportowaliśmy do programu.  Podstawowa wada dokumentacji 2D  nabrzeży to brak informacji ciągłej, bo dysponowaliśmy jedynie pojedynczymi przekrojami. Przy długości nabrzeża rzędu kilkuset metrów brak danych między przekrojami  jest dużym problemem.

Dlatego wykorzystaliśmy chmurę punktów, pozyskaną z nalotu LiDAR i w programie Revit zintegrowaliśmy ją z modelem 3D.

Jak było do przewidzenia, stara dokumentacja była niedokładna. Dopiero po umiejscowieniu elementów o rzeczywistych wymiarach w modelu 3D i porównaniu z chmurą punktów mogliśmy dostrzec i poprawić różnice. Algorytm pracy jest taki:

  • dane 2D przekształcamy do modelu 3D wykorzystując oprogramowanie Revit
  • porównujemy model 3D z chmurą punktów
  • dokonujemy niezbędnych poprawek
  • nasycamy model BIM informacją niegeometryczną

Elementy składowe modelu 3D wzbogacamy o warstwę informacyjną, według potrzeb i zaleceń Inwestora, określonych w dokumencie EIR.

Więcej na ten temat przeczytasz we wpisie „Modelowanie BIM w infrastrukturze

Oto przykład naszej pracy:

zobacz więcej na youtube.com/@hydrobim

Jaka jest cena programu Autodesk Revit?

Jak pisaliśmy wyżej, Revit nie jest tani. Jest to jednak względne pojęcie, bo jeśli naszym celem jest opracowanie nowoczesnego, wysokiej jakości projektu, to aby ten cel osiągnąć potrzebujemy nowoczesnych i wysokiej jakości narzędzi.

Popularność Revita nie jest przypadkowa, aczkolwiek jak wszystkie narzędzia, ma on zalety i wady, zwolenników i przeciwników. Jak się domyślasz, w HydroBIM pracują zwolennicy (aczkolwiek nie bezkrytyczni) Revita.

Według informacji na stronie producenta, licencja jest dostępna w subskrypcji z płatnością miesięczną, roczną lub trzyletnią oraz w nowej formule, czyli w modelu Flex.  Podczas, gdy subskrypcja umożliwia korzystanie z Autodesk Revit na określony czas, model Flex działa na zasadzie zakupu dziennych tokenów.  Taka opcja może być interesująca dla użytkowników sporadycznie wykorzystujących  oprogramowanie Revit. Dla porównania: podana na stronie producenta cena rocznej subskrypcji to 15 763 PLN, co odpowiada mniej więcej tysiącu tokenów.  Tyle tokenów wystarcza jednemu pracownikowi na 8 dni używania Autodesk Revit w miesiącu. Także jeśli Revit jest Twoim głównym narzędziem pracy, to model Flex potraktuj jako ciekawostkę.

Więcej informacji i szacowanie tokenizacji znajdziesz w cenniku producenta.

Jeśli szukasz ekspertów modelowania 3D w Revit, skontaktuj się z HydroBIM!

Oprogramowanie Autodesk Revit i BIM w infrastrukturze
Przewiń na górę