Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Zwiększamy zdolności retencyjne w Zlewni Przemyśl

zdolności retencyjne

Na zlecenie PGW Wody Polskie przygotujemy dokumentację techniczną niezbędną do remontu i przebudowy budowli piętrzących na terenie Zlewni Przemyśl. Celem inwestycji jest zwiększenie zdolności retencyjnych i podniesienie poziomu wód gruntowych terenów sąsiadujących z potokami Olchowiec i Stawisko oraz poprawa warunków środowiskowych, z uwzględnieniem możliwości migracji ryb.

Zdolności retencyjne – co to takiego?

Wydawać by się mogło, że Polski nie dotyczy problem niedoboru wody. Dwie duże rzeki, wiele mniejszych, kraina tysiąca jezior… W miastach woda jest po prostu w kranie, więc mieszkańcy nie odczuwają niedoboru wody. A jak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że według danych statystycznych GUS za 2021 rok Polska należy do grupy europejskich państw ubogich w wodę. Zmiany klimatyczne ostatnich lat i wzrost zapotrzebowania na wodę spowodowały, że problem niedoboru wody w Polsce zwiększył się. Łączna pojemność zbiorników retencyjnych w naszym kraju to tylko 6% objętości średniego odpływu wód z obszaru Polski. To zdecydowanie za mało, aby zapobiec deficytowi wody w okresie suszy jak również w przeciwdziałaniu skutkom powodzi.

W jaki sposób jazy wpływają na środowisko?

Jednym ze sposobów zwiększenia zdolności retencyjnych jest spowalnianie biegu cieku wodnego poprzez stawianie budowli piętrzących, na przykład jazów. Jazy wpływają na zwiększenie retencji korytowej i stabilizują poziom wód gruntowych powyżej budowli piętrzącej. Z drugiej strony jazy negatywnie odziaływują na ekosystemy wodne i przybrzeżne, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając migrację ryb i innych organizmów wodnych. Jazy na potokach Olchowiec i Stawisko zostały wybudowane w czasach, kiedy kwestie środowiskowe nie miały większego znaczenia przy projektowaniu i budowie tego typu obiektów. Teraz PGW Wody Polskie, w ramach programów wyznaczonych przez unijną Ramową Dyrektywę Wodną, modernizuje budowle piętrzące, starając się ograniczyć szkody w środowisku.

Jak zwiększać zdolności retencyjne w zgodzie z ekologią?

Podkarpackie potoki cechują się silnym spadkiem. Retencja korytowa jest więc niewielka. Jeśli chcemy zwiększyć zdolności retencyjne w zlewni, konieczne są budowle piętrzące. Aby zminimalizować szkodliwe skutki przegrodzenia cieku potrzebne są przepławki dla ryb. Nowoczesna hydrotechnika pozwala na zaprojektowanie i zbudowanie semi-naturalnych przepławek, które skutecznie umożliwiają migrację fauny wodnej powyżej stopnia wodnego. Tomasz Rajpold, założyciel HydroBIM, jest jednym z nielicznych w Polsce projektantów takich rozwiązań. Jego projekty przepławek na Wisłoce zyskały światowe uznanie i nagrody. Tym razem wykorzystamy unikalne umiejętności i wiedzę Tomasza przygotowując propozycję przebudowy dwóch jazów w zlewni Przemyśl i umożliwienie rybom i innym organizmom wodnym podróży powyżej budowli piętrzących.

Jakie są zadania HydroBIM ?

W pierwszym etapie projektu opracujemy ekspertyzę stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów na potokach Olchowiec i Stawisko. Ponadto wykonamy:

 • pomiary geodezyjne
 • badania geotechniczne
 • badania wytrzymałości elementów betonowych
 • obliczenia wytrzymałości konstrukcji
 • określenie maksymalnej przepustowości konstrukcji
 • ocenimy stopień przydatności obiektów do dalszego użytkowania
 • wskażemy zalecenia do remontu/odbudowy/przebudowy, wraz z przedstawieniem wariantów i kosztorysów
 • przeprowadzimy analizę potrzeb zapewnienia migracji ryb i innych organizmów wodnych

Celem pierwszego etapu prac jest przygotowanie dokumentacji, która pomoże Zamawiającemu podjąć decyzję, co do sposobu modernizacji jazów.

Zadania drugiego etapu

W drugim etapie przygotujemy dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotujemy też:

 • dokumentację techniczną wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim
 • specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych
 • projekt zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją drzew i krzewów
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • ocenę wodnoprawną
 • analizę uwarunkowań prawnych dla działek w obszarze inwestycji
 • opracowanie operatów wodnoprawnych na piętrzenie i retencjonowanie wód na jazach

Przygotowanie i dobre udokumentowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to specjalność HydroBIM. Przy projektach infrastrukturalnych taki wniosek to konieczność. Jeśli chcesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze,

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat retencji, znaczenia rewitalizacji rzek i cieków wodnych i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zapoznaj się z powiązanymi tematycznie wpisami:

Obserwuj nasz profil na LinkedIn i bądź na bieżąco z informacjami o wdrożeniach technologii BIM w hydrotechnice.

Na kanale YouTube zobaczysz wizualizacje projektów, przy których pracowała spółka HydroBIM

Powiązane wpisy:

Zwiększamy zdolności retencyjne w Zlewni Przemyśl
Przewiń na górę