Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Modelowanie BIM w projektach infrastruktury

modelowanie BIM w infrastrukturze

Wraz z publikacją (7 lipca 2023) polskiej wersji językowej PN-EN ISO 19650-1:2019-02, pojawia się nadzieja, że modelowanie BIM (Building Information Modeling) ma większe szanse stać się stałym elementem projektowania, budowy i zarządzania w projektach infrastruktury liniowej. W HydroBIM specjalizujemy się w hydrotechnice, a ostatnio pracując jako podwykonawca w projektach kolejowych CPK, zdobyliśmy kompetencje w infrastrukturze kolejowej. Oto, jak inżynierowie HydroBIM pomagają inwestorom, projektantom i firmom wykonawczym uzyskać przewagi konkurencyjne dzięki technologii BIM

Modelowanie BIM w infrastrukturze liniowej

Modelowanie BIM w projektowaniu infrastruktury liniowej pozwala na tworzenie wielowymiarowych modeli, które zawierają nie tylko geometrię, ale także informacje o właściwościach, relacjach i zachowaniach poszczególnych elementów. Dodatkowe wymiary BIM to między innymi czas (4D) i pieniądze (5D).

W kontekście infrastruktury liniowej modelowanie BIM obejmuje różnorodne aspekty, takie jak modele terenu i dróg, modele hydrauliki i kanalizacji, modele energii i oświetlenia oraz modele konstrukcyjne. Integracja tych modeli pozwala na lepszą koordynację między różnymi dziedzinami i umożliwia skuteczne zarządzanie danymi.

Etapy modelowania BIM w projektach infrastruktury liniowej

Proces modelowania BIM w projektach infrastruktury liniowej składa się z kilku kluczowych etapów.

Przygotowanie danych wejściowych – obejmuje zebranie informacji o projekcie, ustalenie wymagań dotyczących modelowania BIM oraz przygotowanie danych, takich jak mapy, zdjęcia, dane topograficzne itp.

Tworzenie modeli BIM – w tym etapie wybieramy odpowiednie narzędzia i oprogramowanie do modelowania BIM. Projektujemy i tworzymy modele, uwzględniając różne aspekty infrastruktury liniowej, w tym także wymagania środowiskowe.  Do tworzenia modeli BIM wykorzystujemy dane  ze skanowania 3D, projekty 2D i inne, potrzebne informacje. W HydroBIM wykorzystujemy różnorodne oprogramowanie, między innymi Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, w tym dobrze znany REVIT, Bentley ProjectWise, HEC-RAS, by wymienić tylko najważniejsze. 

Analiza i weryfikacja modeli – sprawdzamy poprawność geometrii i danych w modelach BIM. Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do wykrywania kolizji i konfliktów, co pozwala uniknąć problemów na etapie realizacji projektu.

Wykorzystanie modeli BIM w procesie budowy – modele BIM służą jako podstawa do planowania i optymalizacji procesów budowlanych. Dzięki wizualizacji i prezentacji projektu możemy lepiej zrozumieć jego ideę, a na etapie realizacji skoordynować pracę różnych zespołów.

Uaktualnianie i utrzymanie modeli – modelowanie BIM to proces dynamiczny, który nierzadko wymaga aktualizacji i modyfikacji w miarę postępu prac. Zarządzanie zmianami w modelach BIM oraz odpowiednie utrzymanie danych są kluczowe dla sukcesu projektu.

Wykorzystanie modelowania BIM w praktyce

Mimo, że  korzyści z wykorzystana modelowania BIM w projektach infrastruktury liniowej były i są wielokrotnie opisywane i omawiane na konferencjach branżowych, zastosowanie BIM w praktyce wciąż jest rzadkością. A osiągnięcie  wymiernych korzyści jest na wyciągnięcie ręki. Metodyka BIM poprawia efektywność procesów projektowych i budowlanych, redukuje koszty i skraca terminy realizacji projektów. 

Dzięki lepszej koordynacji i komunikacji między zespołami oraz możliwości analizy danych, unika się błędów i kolizji, co przekłada się na lepszą jakość budowanych obiektów. Inżynierowie biura projektowego HydroBIM mają szczęście uczestniczyć w awangardowych projektach BIM w Polsce, takich jak  Cyfrowy Bliźniak Portu Gdynia i projekty kolejowe CPK Z powodzeniem wykorzystujemy modelowanie BIM w projektach infrastruktury hydrotechnicznej w projektach ochrony przeciwpowodziowej Górnej Wisły i Odry.

Wyzwania i perspektywy rozwoju modelowania BIM w infrastrukturze liniowej

Wdrożenie modelowania BIM w projektach infrastruktury liniowej nie jest pozbawione wyzwań. Konieczne jest dostosowanie kultury pracy, szkolenie pracowników i odpowiednie zarządzanie danymi. Jednak perspektywy rozwoju są obiecujące. Rozwój technologii, trendy w budownictwie oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju stawiają modelowanie BIM w centralnej roli. Z drugiej strony wyzwaniem jest brak wymogu stosowania BIM w zamówieniach publicznych. w HydroBIM wierzymy, że publikacja polskiej wersji normy ISO 19650-2 jest krokiem w tym kierunku i mocno kibicujemy pracom Grupy Roboczej do spraw BIM

Wykorzystanie technologii BIM jest ważne także w kontekście realizacji celów klimatycznych zawartych w pakiecie Fit for 55.

Wykorzystaj doświadczenie HydroBIM i zamów usługi modelowania BIM

Wykorzystanie modelowania BIM przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa efektywności, redukcja kosztów i terminów, lepsza jakość projektów oraz optymalizacja procesów budowlanych. 

Jeśli chcesz zakontraktować doświadczonych specjalistów modelowania BIM w projektach infrastruktury,

skontaktuj się z HydroBIM!

Udostępniamy szyte na miarę, gotowe do pracy zespoły, w modelu dopasowanym do potrzeb Klienta.

Modelowanie BIM w projektach infrastruktury
Przewiń na górę