Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Pozwolenie wodnoprawne

pozwolenie wodnoprawne

Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przez polskie prawo dla inwestycji infrastrukturalnych, związanych z korzystaniem z wód i wykonaniem urządzeń wodnych. Bez niego inwestycja nie może być zrealizowana.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane?

Pozwolenie wodnoprawne to wymóg prawny określony w prawie wodnym, dotyczący różnorodnych działań związanych z wodą, zwłaszcza w kontekście inwestycji infrastrukturalnych. Proces uzyskania zgody wodnoprawnej może obejmować wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego lub wydanie oceny wodnoprawnej. Konkretnie, Art. 399 Prawa Wodnego precyzuje sytuacje, kiedy takie pozwolenie jest wymagane.

Dla inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg, czy linii kolejowych wraz z obiektami inżynieryjnymi i inżynierskimi (mosty, przepusty, itp.), które mogą wpływać na przepływ wód, ich jakość lub ekosystemy wodne, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymogiem prawnym.

Jakie są etapy uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego?

Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego to proces, który składa się z kilku etapów. Oto kolejne kroki, które należy podjąć, aby uzyskać taką decyzję:

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie operatu wodnoprawnego, który jest obszerną, wielobranżową dokumentacją, zawierająca szereg informacji technicznych oraz, opisującym planowane działania, sposób korzystania z wód i ich potencjalny wpływ na środowisko wodne.
 2. Złożenie wniosku – następnie należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do odpowiedniego organu administracji. Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki o planowanej inwestycji oraz załączniki, w tym operat wodnoprawny.
 3. Weryfikacja wniosku – po złożeniu wniosku, jednostka Wód Polskich dokonuje weryfikacji, czy wniosek jest kompletny i czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty.
 4. Rozpoczęcie postępowania – jeśli wniosek i operat wodnoprawny są kompletne, rozpoczyna się formalne postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 5. Zawiadomienie stron – jednostka Wód Polskich ustala strony postępowania i informuje je o wszczęciu postępowania. Strony mają prawo wziąć udział w postępowaniu, zgłaszać uwagi i wnioski.
 6. Wydanie decyzji – po przeanalizowaniu wszystkich materiałów i uwzględnieniu ewentualnych uwag stron, jednostka Wód Polskich wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 7. Możliwość odwołania – jeśli strony postępowania nie zgadzają się z decyzją urzędu, mają prawo odwołać się od niej do wyższej instancji.
 8. Realizacja inwestycji – po uzyskaniu pozytywnej decyzji, inwestor inwestor może przystąpić do kolejnych kroków administracyjnych – uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu.
 9. Nadzór i kontrola – po zakończeniu inwestycji, jednostka Wód Polskich może przeprowadzić kontrolę, czy wszystkie działania zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia.

Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego to skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wielu formalności i współpracy z różnymi instytucjami. Dlatego też wielu inwestorów decyduje się na skorzystanie z pomocy specjalistów w tej dziedzinie, aby upewnić się, że cały proces przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis procedury jest dostępny na stronie biznes.gov.pl

Kiedy potrzebne jest profesjonalnego wsparcie takich firm, jak HydroBIM?

Niektóre etapy uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego są bardziej skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Te etapy, które są szczególnie trudne i często wymagają wsparcia profesjonalnych firm, takich jak HydroBIM, to:

 • Przygotowanie operatu wodnoprawnego. To kluczowy dokument w całym procesie i musi być sporządzony z dużą precyzją. Wymaga głębokiej wiedzy z zakresu hydrologii, hydrotechniki oraz przepisów prawa wodnego. 

Błędy w operacie mogą prowadzić do opóźnień lub nawet do odmowy wydania pozwolenia.

 • Złożenie wniosku. Chociaż może się wydawać, że jest to prosty krok administracyjny, wniosek musi być kompletny i zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki. Profesjonalne firmy mogą pomóc w upewnieniu się, że wniosek jest prawidłowo przygotowany i zwiększyć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie.

Współpraca z firmami specjalizującymi się w uzyskiwaniu pozwolenia wodnoprawnego, takimi jak HydroBIM, może znacznie uprościć i przyspieszyć cały proces. Dzięki doświadczeniu i wiedzy HydroBIM, inwestorzy mogą uniknąć potencjalnych problemów i błędów, które prowadzą do opóźnień w uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

O HydroBIM sp. z o.o.

Spółka HydroBIM (r. zał. 2019) reprezentuje awangardę w dziedzinie nowoczesnego projektowania, skupiając się na specjalistycznych zastosowaniach technologii BIM i GIS w hydrotechnice. Jako dedykowany partner w realizacji zadań hydrotechnicznych i hydrologicznych, współpracuje z biurami projektowymi, inwestorami oraz generalnymi wykonawcami.

Korzystając z zaawansowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie integracji danych NMT, GIS i BIM, HydroBIM tworzy precyzyjne modele, symulacje oraz wizualizacje 3D. Dzięki temu gwarantuje wyższą jakość projektów, dokładność, oszczędność czasu oraz efektywne odbiory robót i raportowanie. W efekcie, współpraca z HydroBIM przekłada się na znaczącą przewagę konkurencyjną dla firm i zyski finansowe d długim okresie.

Strategię i kierunek rozwoju firmy wyznacza jej założyciel, Tomasz Rajpold. To doświadczony inżynier hydrotechnik, BIM Manager oraz gorący zwolennik nowoczesnych technologii w hydrotechnice.

HydroBIM oferuje usługi podwykonawstwa branży hydrotechnicznej w atrakcyjnym modelu BIM Leasing, co czyni współpracę jeszcze bardziej korzystną i elastyczną dla klientów.

Pozwolenie wodnoprawne
Przewiń na górę