Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

HydroBIM dołącza do ZOPI!

zopi

ZOPI, czyli Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zaakceptował kandydaturę HydroBIM. Dołączyliśmy do ważnej i aktywnie działającej organizacji branżowej, skupiającej liderów projektowania w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym.

Hydrotechnika i BIM cenne dla ZOPI

HydroBIM jest pionierem praktycznych zastosowań narzędzi i metodyki BIM w hydrotechnice. Założone w 2019 roku biuro projektowe, postawiło na specjalizację w trudnej i chyba trochę niedocenianej branży. Konsekwencja we wdrażaniu nowoczesnych technologii do projektowania rozwiązań inżynierii wodnej zaowocowała wymagającymi kontraktami, m.in. z AECOM, SWECO i Zarządem Morskiego Portu Gdynia. Nasze kompetencje, taki jak projektowanie parametryczne, tworzenie modeli BIM, integracja różnych źródeł danych do modelu koordynacyjnego, centralne repozytoria danych (CDE), analizy hydrologiczne, wizualizacje i symulacje 3D w połączeniu ze specjalizacją w hydrotechnice, to unikalna oferta i wartościowe uzupełnienie portfolio ZOPI.

Tomasz Rajpold komentuje wstąpienie do ZOPI

Jesteśmy niezmiernie dumni i podekscytowani, że HydroBIM należy do ZOPI. To ważny krok dla naszej firmy – mówi Tomasz Rajpold, Prezes Zarządu HydroBIM. Członkostwo w ZOPI otwiera przed nami nowe możliwości współpracy i wymiany wiedzy, co jest niezmiernie ważne dla dalszego rozwoju naszych kompetencji w hydrotechnice i BIM. Wierzymy, że nasze praktyczne doświadczenie w zakresie BIM przyczyni się do wzrostu standardów i jakości w całej branży infrastrukturalnej. Czekamy na współpracę z innymi członkami ZOPI, aby razem tworzyć przyszłość zrównoważonej infrastruktury.

Dlaczego HydroBIM dołącza do Związku?

Spółka HydroBIM zyskuje szansę na aktywny udział w kształtowaniu standardów i praktyk w branży infrastrukturalnej. Jesteśmy przekonani, że współpraca z innymi członkami ZOPI otwiera nowe możliwości biznesowe, umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy, a także przyczynia się do rozwoju innowacyjnych projektów w sektorze hydrotechnicznym. Dołączając do Związku podkreślamy zaangażowanie HydroBIM w promocję zrównoważonego rozwoju i wdrażanie pro-środowiskowych rozwiązań w projektach hydrotechnicznych.

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów

ZOPI reprezentuje interesy członków wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz związków zawodowych. Organizacja ta jest ważnym głosem w dialogu dotyczącym polityki państwa, zwłaszcza w obszarach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem zamówień publicznych. Jednym z kanałów tego dialogu jest Kongres Projektantów i Inżynierów.

Związek ma wpływ na kształtowanie warunków rynkowych w sektorze budownictwa drogowego, kolejowego i pozostałej infrastruktury.

zopi

Współpraca i integracja branżowa

Związek aktywnie współdziała z innymi organizacjami branży budowlanej i infrastrukturalnej, tworząc forum wymiany informacji i współpracy między członkami. Organizacja angażuje się w inicjatywy mające na celu integrację i wzmacnianie głosu branży budowlanej. Członkowie ZOPI mogą łatwiej realizować wspólne przedsięwzięcia i projekty, korzystając z doświadczeń i wiedzy pozostałych uczestników rynku.

Wsparcie doradcze i etyka zawodowa

Związek oferuje wsparcie doradcze i organizacyjne dla swoich członków w zakresie rozwiązywania problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. Związek stawia na podnoszenie poziomu etycznego świadczenia usług projektowych, inżynieryjnych i konsultingowych. Promuje zasady rzetelnego działania, etyki zawodowej i uczciwości kupieckiej, a także tworzy warunki do postępowania mediacyjnego i pojednawczego między członkami.

Pełen zakres celów i działań Związku jest szczegółowo opisany w Statucie, dostępnym na stronie internetowej organizacji.

Źródło ilustracji: zopi.org

HydroBIM dołącza do ZOPI!
Przewiń na górę