Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Nadzór projektowy w Krosnowicach i Szalejowie Górnym

nadzory projektowe zbiorniki kotliny kłodzkiej

Spółka HydroBIM realizowała nadzór projektowy w trakcie budowy zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej. To część Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy a także środków budżetu państwa.

W ramach projektu powstały 4 nowoczesne, suche zbiorniki w miejscowościach Krosnowice, Szalejów Górny, Roztoki Bystrzyckie i Boboszów. Na zlecenie SWECO, zespół projektantów-inżynierów hydrotechników z HydroBIM pełnił rolę nadzoru projektowego przy budowie zbiorników w Szalejowie i Krosnowicach.

Inwestor: PGW Wody Polskie

Inżynier: Sweco Polska

Wykonawca: Power Construction Corporation of China

Zbiorniki przeciwpowodziowe Krosnowice i Szalejów Górny

Zbiornik w Krosnowicach, zlokalizowany na potoku Duna Dolna, ma pojemność 1,9 mln m³ i powierzchnię zalewu przy maksymalnym piętrzeniu wynoszącą 44 ha. Zbiornik w Szalejowie Górnym, na rzece Bystrzyca Dusznicka, jest największy z czterech,  z maksymalną pojemnością 9,9 mln m³ i powierzchnią zalewu przy maksymalnym piętrzeniu 118,7 ha.

Wszystkie zbiorniki zostały wyposażone w zautomatyzowane systemy zarządzania, umożliwiające lokalne i zdalne sterowanie. Jest to szczególnie ważne dla szybkiego reagowania na zagrożenie powodziowe i optymalizacji ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej.

Nadzór projektowy HydroBIM przy budowie suchych zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej

Trzeba wyjaśnić, że spółka HydroBIM nie była odpowiedzialna za oryginalny projekt budowlany. Bez wdawania się w szczegóły SWECO, Inżynier Kontraktu, działający w imieniu Inwestora, był zmuszony zrezygnować z usług wcześniejszego nadzoru autorskiego.  W HydroBIM, wykorzystując nowoczesne technologie cyfrowe, przeprowadziliśmy analizę dokumentacji projektowej i podjęliśmy się realizacji nadzoru projektowego tej inwestycji.

Nadzór projektowy w projekcie budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych obejmował kilka aspektów:

  • Koordynacja etapów projektu – od planowania po realizację, w tym harmonogramowanie, zarządzanie budżetem i zasobami.
  • Kontrola jakości – zapewnienie, że prace budowlane i materiały spełniają ustalone standardy jakości oraz są zgodne z projektem technicznym i specyfikacjami.
  • Kontrola dokumentacji – sprawdzanie i aktualizacja dokumentacji projektowej, w tym rysunków, specyfikacji i raportów.
  • Komunikacja z wykonawcą, Power China – bieżące rozwiązywanie problemów i konfliktów.
  • Weryfikacja zmian w projekcie – ocena i zatwierdzanie zmian w projekcie, które pojawiały się w trakcie realizacji.
  • Regularne kontrole na budowie postępów prac w stosunku do planu projektowego, w tym identyfikacja opóźnień i proponowanie działań naprawczych.
  • Nadzorowanie testów funkcjonalnych i odbiorów technicznych.

Podsumowując, w trakcie prac powstało kilkaset Kart Nadzoru Autorskiego – było sporo do zrobienia!

nazdór projektowy w kotlinie kłodzkiej

Współpraca z Power Construction Corporation of China

Głównym wykonawcą zbiorników w Szalejowie Górnym i Krosnowicach była chińska firma Power China.  Współpraca w projekcie okazała się wyjątkowo udana. Inżynierowie Power China wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu, efektywnością oraz otwartością na innowacyjne rozwiązania. Dzięki skutecznej komunikacji i wspólnemu zaangażowaniu w realizację projektu, szybko, sprawnie i na bieżąco znajdowaliśmy rozwiązanie napotkanych wyzwań. Naszym zdaniem Power China, wykorzystując swoje bogate doświadczenie i kompetencje, wniosła znaczący wkład w jakość realizacji projektu budowy zbiorników przeciwpowodziowych w Krosnowicach i Szalejowie Górnym.

Inwestycja z kolei przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w regionie o szczególnym zagrożeniu powodziowym. 

Zakontraktuj hydrotechników HydroBIM do nadzorów i zespołów Inżyniera Kontraktu

HydroBIM to zespół doświadczonych inżynierów hydrotechników, z powodzeniem posługujących się nowoczesnymi technologiami. W projektowaniu wykorzystujemy m. in. oprogramowanie pakietu Autodesk AEC Collection, Bentley Software, a do analiz hydrologicznych i hydraulicznych m. in. programy SCALGO i HEC-RAS

Mamy duże doświadczenie jako podwykonawca branży hydrotechnicznej w projektach kolejowych CPK, gdzie nasi specjaliści pracują bądź pracowali przy projektowanych odcinkach: LK 85, LK86, LK29, LK54

Pracujemy w modelu HydroBIM Leasing. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz PDF lub

skontaktuj się z nami!

Podziękowania dla Roberta Janika za udostępnienie zdjęć wykorzystanych w artykule.

Czytaj też: jak rozliczać projekty hydrotechniczne

Nadzór projektowy w Krosnowicach i Szalejowie Górnym
Przewiń na górę